Doorgaan naar artikel

Voermaatregelen voor stikstofprobleem nog vaag

Aanpassing van het veevoer is een van de maatregelen die het kabinet wil nemen om de woningbouw op korte termijn weer vlot te trekken. De maatregelen zijn echter nog erg vaag.

De eerste reeks noodmaatregelen in de aanpak voor de stikstofcrisis betekent voor de veehouderij twee dingen: voermaatregelen en de, al bekende, warme sanering van de varkenshouderij. Wat de voermaatregelen precies inhouden, is nog onduidelijk. Het kabinet geeft de sector veel vrijheid om de stikstofwinst van 3,6 mol per hectare per jaar te halen.

Het kabinet zet in op een doelmaatregel om boeren te stimuleren het eiwitgehalte in veevoer te verlagen om op die manier de stikstofemissie via ammoniak te verminderen.

In het veld worden verschillende maatregelen genoemd, zoals het toevoegen van een enzym aan veevoer of minder gras en meer mais in het rantsoen. Een stappenplan is er nog niet. Het ministerie is hierover met het Landbouwcollectief in overleg.

Alle veehouderijsectoren betrokken bij voermaatregelen

Landbouwminister Schouten wil boeren de mogelijkheid geven om maatregelen te nemen die bij hun bedrijf passen. De meest eenvoudige maatregel lijkt het gebruik van minder krachtvoer in de melkveehouderij. Dat is per direct toe te passen, maar zal ook effect hebben op de melkproductie. Krachtvoer met minder eiwit lijkt een haalbaar alternatief, zegt ook de veevoerbranche.

Het opstellen van het veevoerplan kost tijd; de verwachting is dat het nog niet dit kalenderjaar klaar zal zijn. Naast de mogelijke maatregelen moet namelijk ook vastgelegd worden hoe de effecten van de maatregelen gemeten, gecontroleerd en gehandhaafd worden. Of de doelvoorschriften per bedrijf, per sector of voor de totale veehouderij worden gemeten, is allemaal nog onderwerp van gesprek. Vast staat wel dat alle veehouderijsectoren betrokken zullen worden, al lijkt in de melkveehouderij de meeste winst te behalen.

Gecreëerde stikstofruimte gaat naar woningbouw en infrastuctuur

Naast de mogelijke maatregelen, moet ook nog een wettelijke basis komen voor de voermaatregelen. Dat gebeurt door aanpassing van de Wet Dieren. Schouten wil dit via spoedwetgeving regelen. Wat de voermaatregelen gaan kosten, wil de landbouwminister nog dit jaar in beeld hebben. Schouten heeft aangegeven boeren ook in materiële zin te willen ondersteunen.

Dat er haast is, is ook wel duidelijk. Het kabinet wil dat er in 2020 effect is. Dat zal niet direct in januari zijn, maar ook niet alle huizen worden al in januari gebouwd. De stikstofruimte die ontstaat met de voermaatregelen, wordt helemaal benut voor woningbouw en infrastructurele projecten.

Meer maatregelen worden waarschijnlijk in december bekend

De voermaatregelen lijken met de vrijheid voor de sector nog mild. Verdere, naar verwachting meer ingrijpende maatregelen voor de veehouderij, worden in december verwacht, als de gebiedsgerichte aanpak duidelijk wordt. D66-Kamerlid Tjeerd de Groot noemde de eerste maatregelen een ‘amuse van een zevengangendiner’.

Beheer
WP Admin