‘Voerspoor niet overvoeren’

Oppewal
Johan Oppewal chef-redacteur
Foto: Anne van der Woude - Foto: Anne van der Woude
Foto: Anne van der Woude

De stikstofmaatregelen die het kabinet heeft aangekondigd, zijn voor de landbouw nog niet al te heftig.

Ze trekken de zaak niet vlot, maar zetten de boel ook niet nóg meer op slot. Het voerspoor wordt weer van stal gehaald. Dat is in het verleden vaker gebeurd, met wisselend succes. Voor fosfaat heeft het wel gewerkt, met stikstof is het lastiger. Begin jaren 2000 zou het ureumgetal al via het voer worden verlaagd, ook toen vanwege de ammoniakuitsoot. Het werkte niet echt.

Kringloopwijzer niet geschikt om regelgeving aan op te hangen

Positief is de nadruk die het kabinet legt op doel in plaats van middel. Zo ziet de sector het graag; geef ons een doel en laat ons zelf bepalen hoe we dat halen. Grote gevaar is dat de kringloopwijzer nu weer naar voren wordt geschoven als hét instrument waarmee dit moet gebeuren. Stap niet in die valkuil, dit mooie managementinstrument is niet geschikt om regelgeving aan op te hangen. Stapel je daar te veel belangen op dan bezwijkt het onder de druk. Denk aan I&R en de ‘kalverfraude’.

Alles grijpt in elkaar

Intussen blijkt dat over het wonderenzym van DSM de verwachtingen misschien wat te hoog gespannen zijn. Daarnaast staat het streven om de koe efficiënter om te laten gaan met eiwit op gespannen voet met de wens meer gras in plaats van mais te voeren. Zo grijpt alles in elkaar.

Met voer kan nog heel veel. Goed om het volle potentieel daarvan te benutten. Maar schroef de verwachtingen niet té hoog op: dat is voorsorteren op het volgende debacle.

Prijsinformatie over (grondstoffen van) veevoer vind je op FoodAgribusiness.nl/marktBeheer