Voerwinst varkens blijft achter bij 2019

De markt is ongewis, maar de voerwinst in de varkenshouderij pakt lager uit dan afgelopen jaar.

Het kan nog alle kanten op met de varkens- en biggenprijzen in de resterende weken van dit jaar. Desondanks komt de voerwinst dit jaar lager uit dan in 2019, een jaar met recordhoge marges. Reden is de prijsval in het derde kwartaal dit jaar, schrijft Flynth adviseurs en accountants in zijn nieuwsbrief.

Vleesvarkens

Voor de vleesvarkenshouderij gaat het adviesbureau dit jaar uit van een voerwinst van € 105 per dier, bij ongewijzigde prijzen. Mocht de biggenprijs in de laatste weken van dit jaar nog stijgen, dan komt de voerwinst uit op € 100 per gemiddeld aanwezig varken. Dat is ongeveer 10% lager dan afgelopen jaar.

Bij gelijkblijvende biggenprijzen komt de voerwinst bij vermeerderaars uit op € 895 per zeug. Dat is honderd euro minder dan in 2019. De voerwinst in de zeugenhouderij komt € 73 per zeug hoger uit, mocht de biggenprijs in het laatste kwartaal stijgen en op gemiddeld € 40 per dier uitkomen.

Goede start

Het jaar begon erg goed, met name voor de zeugenhouders, schrijft Flynth. In de eerste helft van 2020 bedroeg de gemiddelde voerwinst € 1.460 per zeug. Voor de vleesvarkenshouders was de hoge biggenprijs lastig omdat de varkensprijs aanvankelijk achterbleef.

Inmiddels zijn de opbrengstprijzen voor varkens en biggen hard gedaald in het derde kwartaal. Spelbrekers zijn corona en Afrikaanse varkenspest. Flynth raadt varkenshouders aan financieel de vinger aan pols te houden en tijdig te reageren op prijsschommelingen. Door een aantal voerwinstscenario’s op te stellen, wordt duidelijk hoeveel geld er in kas is komende maanden. Dan is het mogelijk om tijdig bij te sturen.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.