Vogelaar en Haanstra: LTO uit het slop trekken

Jan Cees Vogelaar en Jaap Haanstra willen dat LTO weer een sterke landbouwlobby gaat bedrijven.

Een assertief voorzitterschap, dat staan Jan Cees Vogelaar en Jaap Haanstra voor als potentieel duo-voorzitter van LTO Nederland. “Overleggen waar kan en anders gaat de beuk erin als dat nodig is. Je moet de poot strak durven houden”, aldus Jan Cees Vogelaar. Gezamenlijk willen Vogelaar en Haanstra de opvolger van Marc Calon worden.

‘Er gaat veel fout bij LTO’

Tijdens een persconferentie in Nijkerk stellen beide heren zich voor als degenen die LTO uit het slop kunnen trekken. Want daar zit de grootste boerenorganisatie in volgens beiden. Haanstra: “Ik heb vier jaar geleden als voorzitter akkerbouw afscheid genomen van LTO. Maar er gaat veel fout bij LTO. Ik vind dat land- en tuinbouw onrecht wordt aangedaan, zoals met de stikstofproblematiek. Daar moet wat aan gebeuren, als dat niet in overleg kan, dan moet het via protest.”

Vogelaar en Haanstra willen het voorzitterschap als duo gaan invullen. Hoe dat in de praktijk eruit gaat zien, is nog niet duidelijk. Vogelaar: We hebben natuurlijk allebei onze specialismen, maar de rolverdeling moet zich in de praktijk ontwikkelen. Er is nu een crisis in belangenbehartiging, die willen en moeten we aanpakken.”

Tienpuntenplan voor invulling voorzitterschap LTO

Het idee om op te gaan voor het voorzitterschap ontwikkelde zich zo’n vijf weken geleden, aldus Vogelaar. De invulling van het voorzitterschap hebben beiden neergelegd in een tienpuntenplan dat terug te vinden is op hun website. Opvallend is dat Haanstra en Vogelaar een zeer ruim draagvlak willen voor ze het voorzitterschap willen aanvaarden. Ze denken aan steun van minstens 60 of 70% van de LTO-leden.

We willen het referendum invoeren, zodat leden op essentiële thema’s hun mening kunnen geven

Daarnaast vinden beiden het heel belangrijk dat LTO een veel plattere organisatie wordt, waarin de leden het voor het zeggen hebben. Haanstra: “De leden moeten de piketpalen slaan op basis waarvan wij zullen handelen. Daarvoor willen we ook het fenomeen van het referendum invoeren, zodat leden op essentiële thema’s hun mening kunnen geven.”

Overleg met LNV voorkomen

Oeverloos overleg met LNV willen Haanstra en Vogelaar in de toekomst voorkomen. Vogelaar: “Als de feiten er niet zijn of als ze niet kloppen, zoals in het veevoerdossier, dan stoppen we met praten. Dan heeft het geen zin. We praten niet om het praten, maar om de resultaten.”

Het liefst zien Haanstra en Vogelaar LTO weer dé organisatie worden die de versplintering in de agrarische sector weet te stoppen. “We willen een sterke landbouwlobby. Het Landbouw Collectief, waar ik nauw bij betrokken was, smaakte naar meer, het bracht boeren weer bij elkaar”, stelt Vogelaar.

Omdat een democratische – rechtstreekse – verkiezing bij LTO nu niet mogelijk is, zullen beiden zich via de vertrouwenscommissie aanmelden als kandidaat voor het voorzitterschap LTO. Tot medio augustus kunnen kandidaten zich melden bij LTO.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.