Vogelbescherming wil mening peilen over natuurbeheer

25-02 | |
Foto: Koos Groenewold
Foto: Koos Groenewold

Vogelbescherming Nederland wil een online enquête gaan houden onder Nederlandse akkerbouwers, om hun houding over Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer (ANLb) te peilen.

De vogelbescherming streeft naar een deelname van zo’n 1.000 akkerbouwers. Via BoerenNatuur, de koepel van agrarische collectieven, kan de Vogelbescherming al een flinke groep akkerbouwers bereiken die al deelnemer zijn van het ANLb, maar dan missen we nog de meningen van een grote groep akkerbouwers die om uiteenlopende redenen niet kunnen of willen deelnemen aan agrarisch natuurbeheer, vertelt Frans van Alebeek, beleidsmedewerker landelijk gebied bij de Vogelbescherming Nederland. “We willen namelijk representatieve antwoorden, en niet alleen positieve antwoorden van enkel de agrarsich natuurbeheerdeelnemers.”

Partridge-project

De enquête is onderdeel van het Partridge0project. Partridge is patrijs in het Engels. Vogelbescherming Nederland werkt met organisaties uit Nederland, België, Duitsland, Schotland, Engeland en Denemarken samen aan Partridge. In tien voorbeeldgebieden van minimaal 500 hectare, verspreid over de deelnemende landen, worden betere leefomstandigheden gecreëerd voor de patrijs. In Nederland zijn dat het Land van Heusden en Altena en op Schouwen-Duiveland.

30% meer biodiversiteit te realiseren

Het doel is om de achteruitgang van de patrijs in Europa te stoppen en 30% meer biodiversiteit te realiseren tussen 2017 en 2023. De patrijs staat daarbij als ambassadeur voor een veel bredere akkernatuur. Maatregelen die het leefgebied van de patrijs verbeteren, helpen ook om andere soorten van het boerenland te bevorderen. Een belangrijk onderdeel is het uitwisselen van kennis met boeren, jagers, natuurbeschermers en beleidsmakers door heel Europa.

Positief over Nederlandse stelsel voor ANLb

In het Partridge-project wil men weten hoe het stelsel voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) aangepast kan worden, zodat het meer bijdraagt aan het behoud en herstel van biodiversiteit. Hiervoor interviewden onderzoekers in een eerder stadium in verschillende Europese landen uitvoerig een aantal vertegenwoordigers van de betrokken partijen en organisaties. Zij zijn overwegend positief over het Nederlandse stelsel voor ANLb. Succesfactoren zijn dat de organisatie van het ANLb via de agrarische collectieven heeft geleid tot een betere regie, grotere flexibiliteit van het systeem, betere kennisuitwisseling, en meer vertrouwen van boeren in het stelsel. Ook zijn deelnemers over het algemeen tevreden over de uitvoering en vergoedingen in het stelsel.

Ruimte voor verbeteringen

Er is echter ook ruimte voor verbeteringen. Zo zijn de huidige budgetten voor ANLb, zeker voor provincies met veel akkerbouw, ontoereikend. De coördinatie van beheerswerkzaamheden kan beter en soms ontstaan er problemen met onkruiden in de maatregelen. Ook belangrijk, het starre controlesysteem zorgt voor afhakers onder boeren en het is voor landbouwers lastig de biodiversiteitsmaatregelen door te berekenen in de opbrengstprijs. Consumenten hebben te weinig kennis van agrarisch natuurbeheer en zijn daardoor weinig bereid om meer te betalen voor natuurinclusieve producten.

Herstel biodiversiteit

De volgende stap in het project is dus te toetsen bij akkerbouwers hoe agrarisch natuurbeheer aan te passen, zodat het voor akkerbouwers interessanter wordt deel te nemen en agrarisch natuurbeheer beter kan bijdragen aan herstel van de biodiversiteit. De enquête gaat 1 maart 2021 online en zal twee maanden lopen. Deelname aan de enquête is anoniem.

Knuivers
Martijn Knuivers RedacteurBeheer