Vogelgriep bij kleinschalige houderij in Nieuwerbrug

14-01 | |
Foto: Koos Groenewold
Foto: Koos Groenewold

In Nieuwerbrug (Z.-H.) is bij eenden op een kleinschalige houderij vogelgriep (H5) vastgesteld.

Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant van het vogelgriepvirus. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden de circa 220 eenden en kippen geruimd. De ruimingen worden uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Dit maakte het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit donderdagavond bekend.

In het persbericht zei de nieuw landbouwminister Staghouwer: “Helaas weer een melding van een uitbraak van vogelgriep. Hoe groot of klein een uitbraak ook is, achter elke melding gaan houders, hun gezinnen, en dieren schuil. Voor hen is dit zeer ingrijpend en ik leef met hen mee. Het streven is om uitbraken zoveel als mogelijk te voorkomen en verspreiding tegen te gaan. Daar blijven we ons de komende periode voor inzetten.”

Al eerder bij kleinschalige houderij

Deze besmetting is de vijftiende sinds de uitbraak in Zeewolde (Fl.) op 26 oktober. Al eerder bij de recente vogelgriepuitbraken bleek een kleinschalige houderij besmet. Dat was op 1 november in Assendelft (N.-H.). Twee dagen daarna was vogelgriep vastgesteld bij een hobby-pluimveebedrijf in Parrega (Fr.).

Vervoersverbod

In het gebied van 3 kilometer rond de besmette locatie liggen geen pluimveebedrijven. In de 10 kilometer zone van deze locatie liggen zes andere pluimveebedrijven. Voor deze zone geldt per direct het vervoersverbod.

Er gelden nog altijd landelijke maatregelen zoals een verbod op het bezoeken van vogelverblijfplaatsen van risicovogels (hoenderachtigen, zoals kippen, watervogels en loopvogels), tenzij dit bezoek absoluut noodzakelijk is in verband met diergezondheid, dierenwelzijn of volksgezondheid. Bij noodzakelijk bezoek in een stal geldt het hygiëneprotocol bezoekers pluimveebedrijven. Dit protocol is vorig jaar aangescherpt.

Lees verder onder het kader.

Traceringsonderzoek

In het kader van de besmetting in Nieuwerbrug wordt, zoals gebruikelijk, een traceringsonderzoek gedaan naar risicovolle contacten. De NVWA kijkt in deze onderzoeken of er ‘riskant contact’ plaatsvond tussen de besmette locatie en andere locaties. Een risicovol contact is bijvoorbeeld wanneer een bezoeker op een besmette locatie was, en daarna een ander bedrijf bezocht. Indien nodig worden naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek aanvullende maatregelen genomen.

Bijleveld
Hans Bijleveld Redacteur
Meer overBeheer