Vogelgriep bij vermeerderingsbedrijf in De Krim

09-09 | |
Foto: Koos Groenewold
Foto: Koos Groenewold

In De Krim (Ov.) is op een vermeerderingsbedrijf voor vleeskuikens vogelgriep vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant. Om verspreiding van het virus te voorkomen, gaat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVW) de circa 26.000 kippen op de locatie ruimen.

In de 1-kilometer zone rond het besmette bedrijf liggen geen andere pluimveebedrijven. In de 3-kilometer zone liggen 10 andere pluimveebedrijven. Die zal de NVWA screenen op vogelgriep. Daarnaast worden deze bedrijven de komende 14 dagen intensief gemonitord op ziekteverschijnselen die op vogelgriep kunnen wijzen. In de 10-kilometer zone liggen 42 pluimveebedrijven. Binnen het 10-kmgebied is aan de oostkant een corridor ingesteld naar de Plukon-vestiging in Dedemsvaart.

Vervoersverbod uitgebreid

In verband met een eerdere besmetting van vogelgriep in Duitsland gold in het grensgebied al een vervoersverbod. Dit is nu uitgebreid naar een straal van 10 kilometer rond het besmette vermeerderingsbedrijf.

De Krim ligt in een regio 5 waar op 28 juni de ophokplicht is opgeheven. Gezien de aard van de besmetting (bedrijf met binnengehouden kippen) stelt de minister in de regio geen ophok- en afschermplicht in.

De ophok- en afschermplicht geldt wel (standaard volgens Europese regels) voor het 10-kilometergebied rond het besmette bedrijf.

Vijfde besmetting bij vleesvermeerdering

De Ai-besmetting in De Krim is de vijfde in de vleesvermeerderingssector. Eerder waren er besmettingen op bedrijven met vleeskuikenouderdieren in het Gelderse Terschuur op 23 april en het Overijsselse Dalfsen op 31 jul. Bij bedrijven met grootouderdieren waren besmettingen in Zeewolde (Flevoland) op 2 februari en in het Gelderse Maurik op 17 augustus. Vanwege deze 5 besmettingen werden 96.600 ouderdieren en 39.000 grootouderdieren geruimd.

Ook zijn er op 31 juli een bedrijf met 11.000 vleeskuikenouderdieren en op 10 maart met 2.400 vleeskuikengrootouderdieren preventief geruimd.

Vervoersverbod

Het vervoersverbod heeft betrekking op alle vogels en broed- en consumptie-eieren vanaf een locatie met vogels. Ook geldt het verbod voor mest van vogels en gebruikt strooisel en voor andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met gevogelte. Daarnaast gelden er regels voor de jacht. Zo is het in dit gebied onder andere verboden te jagen op eenden of te jagen in gebieden waar dat watervogels kan verstoren.

Landelijke maatregelen

Er gelden nog altijd landelijke maatregelen, zoals een verbod op het bezoeken van vogelverblijfplaatsen van risicovogels, tenzij dit absoluut noodzakelijk is. Onder risicovogels vallen gehouden hoenderachtigen (zoals kippen), watervogels en loopvogels.

Ook is in 10 regio’s (langs de kust en in het midden van het land) de ophok- en afschermplicht voor risicovogels nog onverminderd van kracht. De ophokplicht geldt voor commercieel gehouden vogels, de afschermplicht voor niet-commercieel gehouden risico-vogels. Ook is er een verbod ingesteld op het tentoonstellen van pluimvee, watervogels en loopvogels.

Traceringsonderzoek

In het kader van de besmetting op de locatie in De Krim wordt, zoals gebruikelijk, een traceringsonderzoek gedaan naar risicovolle contacten. Indien nodig worden naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek aanvullende maatregelen genomen.

Bijleveld
Hans Bijleveld Redacteur Pluimveehouderij
Meer over


Beheer