Vogelgriep verspreidt zich razendsnel in Frankrijk

In Frankrijk waren op Nieuwjaarsdag 61 gevallen van hoogpathogene vogelgriep vastgesteld.

Daarvan bevinden zich 48 in de zuidwestelijke regio Landes, viermaal zoveel als twee dagen eerder. Het ministerie van landbouw heeft daarom een steeds groter gebied aangewezen waar de regionale autoriteiten preventief verplicht ruimen van alle pluimvee kunnen afkondigen. Op maandag 4 januari gold zo’n maatregel al voor 120 gemeenten of gemeenschappen in dit deel van Frankrijk.

Gebied eerder getroffen

Landes en aangrenzende regio’s langs de grens met Spanje zijn het centrum van de eendenhouderij voor de productie van foie gras. De streek is in de jaren 2015 tot en met 2017 getroffen door twee grootschalige uitbraken van vogelgriep waarbij vele honderden bedrijven geruimd werden. Afgelopen jaar is de sector er net weer wat bovenop gekomen maar nu slaat H5N8 opnieuw toe. Het ministerie van landbouw probeert daarom verdere verspreiding te voorkomen door in een vroeg stadium over te gaan tot preventief ruimen.

“Het is van het grootste belang dat iedereen in de keten, pluimveehouders, transporteurs, tussenpersonen maar ook mensen met een paar kippen of eenden op het erf, zich strekt aan de bioveiligheidsmaatregelen houdt. De staat ondersteunt de betrokken fokkers, hun verliezen worden vergoed binnen de Europese en nationale regels”, aldus minister Julien Denormandie. Hij heeft de dienst voor de voedselveiligheid Anses wel een nieuw advies gevraagd over de bestrijding van de uitbraken en kan aan de hand daarvan mogelijk de strategie aanpassen.

Boeren tegen verplicht ruimen

De bond van familieboerderijen Medef en de boerenbond Confédération Paysanne blijven tegen het verplichte ruimen ‘omdat dat zowel ondoeltreffend is voor de bestrijding als asociaal voor de betrokkenen’. “De belastingbetaler kan niet opdraaien voor de kosten van een sector die de lessen van de jaren 2015 tot en met 2017 niet heeft geleerd. Alleen dieren die daadwerkelijk besmet zijn, kunnen worden geruimd. Dat moet dan ook georganiseerd worden op het bedrijf zelf omdat het transport van positief geteste dieren naar slachthuizen een werkelijk geneeskundig risico oplevert.”

H5N8 rukt op in Duitsland en Denemarken

In Duitsland groeit het aantal door H5N8 getroffen pluimveebedrijven gestaag, met name in de noordelijke helft van het land. In bijvoorbeeld de Landkreis Cloppenburg in Nedersaksen zijn tot dusver acht kalkoenenbedrijven met een kleine 89.000 dieren besmet geraakt. Nedersaksen activeerde al in december de crisisstaf voor dit soort veterinaire calamiteiten. Verder sloeg het vogelgriepvirus onder meer ook toe in deelstaat Brandenburg, zij het in een klein hobbybedrijf met slechts 50 kippen. In Sleeswijk-Holstein moesten wegens H5N8 op een bedrijf in de Landkreis Ditmarschen 1.800 ganzen worden geruimd.

Ook de Deense pluimveehouderij gaat niet vrijuit. Bij Viborg in Jutland deed zich het jongste geval voor bij een vleeskuikenhouderij met 9.000 dieren.

Medeauteur: Wim Verseput

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.