Doorgaan naar artikel

Volgens CDA is stikstofkaart van tafel en de KDW ook bijna

CDA'r Derk Boswijk met op de achtergrond de stikstofkaart met richtinggevende emissiereductiedoelstellingen per gebied. - Afbeelding: ministerie van LNV, foto: Roel Dijkstra, bewerking Misset premium

CDA'r Derk Boswijk met op de achtergrond de stikstofkaart met richtinggevende emissiereductiedoelstellingen per gebied. - Afbeelding: ministerie van LNV, foto: Roel Dijkstra, bewerking Misset

Volgens het CDA is de stikstofkaart van tafel. Er zijn twijfels.

“Het omstreden kaartje is van tafel!”, juichte CDA-Kamerlid Derk Boswijk afgelopen vrijdag via sociale media. In een later volgend ‘statement’ van het agro-netwerk van het CDA werd op basis van de brief van minister Christianne van der Wal hetzelfde geconcludeerd: “Minister Van der Wal geeft in haar brief aan dat de kaart geen inzicht geeft op bedrijfsniveau: als individueel ondernemer hoef je je hier dus niets van aan te trekken. Dit geldt ook voor kredietverstrekkers.”

Dat het stikstofkaartje nooit bedoeld is geweest om op bedrijfsniveau conclusies aan te verbinden, heeft minister Van der Wal vanaf het moment van de presentatie van het kaartje (10 juni) vermeld. Maar ze heeft vorige week in een brief aan de Tweede Kamer nog een keer expliciet gezegd dat de kaart geen blauwdruk is voor de provincies. Bij provincies leidde dat ook tot de conclusie dat ‘het kaartje van tafel is’.

En de banken?

BoerBurgerBeweging (BBB) zet daar vraagtekens bij. In een reactie op het statement van het CDA-agronetwerk stelt BBB dat nergens in de brief van Van der Wal staat dat de kaart van tafel is. “Waarom dat dan toch opschrijven?” De BoerBurgerBeweging stelt daar ook de vraag bij of de banken daar ook zo over denken. Van der Wal zegt in haar brief dat ze bij de ‘bancaire sector actief onder de aandacht heeft gebracht dat aan deze kaart geen inzicht op bedrijfsniveau kan worden toegerekend’.

Minder nadruk op KDW

Het kabinet legt ook minder nadruk op de kritische depositiewaarde (KDW). Maar de KDW staat nog steeds gewoon in de wet. Het enige dat Van der Wal opschrijft is dat ze het van belang vindt dat er ook in de natuurgebieden zelf gekeken wordt naar de staat van de natuur.

Het CDA-agronetwerk trekt de conclusie dat de KDW uit de wet gaat. Zover is de minister echter nog niet. De minister beschrijft omfloerst dat de evaluatie van het gebruik van de KDW naar voren moet worden gehaald en dat er ‘nieuwe indicatoren’ moeten worden ontwikkeld.

Die aanpassing van de stikstofwet die nodig is om de afspraken van het coalitieakkoord vast te leggen, zal worden gebruikt om te bekijken of en hoe de kritische depositiewaarde overeind kan blijven. Tegelijk wordt gekeken welke nieuwe indicatoren kunnen worden toegepast.

De versnelling van de doelen (van 2035 naar 2030) blijft wel overeind, maar het kan dus zijn dat de doelen anders worden geformuleerd, als er minder gewicht aan de KDW wordt gegeven. Nu zijn de doelen beschreven als een vermindering van de stikstoflast op stikstofgevoelig areaal in Natura 2000-gebieden tot onder de KDW.

Beroep op Eerste Kamer

Het CDA-agronetwerk doet een beroep op de CDA-fractie in de Eerste Kamer om de versnelling van de doelen van 2035 naar 2030 tegen te gaan.

Lees meer over

Snel delen

Afbeelding
Jan Braakman

Redacteur

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin