Doorgaan naar artikel

Volume landbouwproducten 2% lager, prijzen 21% hoger in 2022

De landbouwproductie lag in 2022 2,1% lager dan een jaar eerder. De productie in de akkerbouw, met producten als aardappelen, granen en suikerbieten, nam toe, terwijl de productie in de veehouderij iets afnam.

Geüpdatet op:
Nieuws
Agri
Foto: Cor Salverius premium

Foto: Cor Salverius

De landbouwproductie lag in 2022 2,1% lager dan een jaar eerder. De productie in de akkerbouw, met producten als aardappelen, granen en suikerbieten, nam toe, terwijl de productie in de veehouderij iets afnam. De productie in de tuinbouw daalde aanzienlijk. Door hogere afzetprijzen, 21% hoger, steeg de productiewaarde van de landbouw met ruim 18% tot € 36,2 miljard. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

In de akkerbouw steeg de productie met 6%. Voor granen was er zowel een forse stijging voor het volume als voor de prijs: respectievelijk ruim 34% en ruim 28%. Door de oorlog in Oekraïne en de blokkade van de graanexport door Rusland vergroten graanproducenten hun areaal en productie. Ondanks de droogte nam het geproduceerde volume aardappelen (inclusief pootgoed) toe met 3,6%, terwijl de prijs steeg met ruim 37%. Er waren bijna 9% meer suikerbieten dan een jaar eerder die voor 27% hogere prijzen werden afgezet.

Hoogste prijsverandering bij melk

De hoogste prijsmutatie was er voor melk, met 48% hogere prijzen tegenover een 1% groter volume. De volumetoename nam vooral toe in het tweede halfjaar. Toen namen de Europese zuivelprijzen flink toe en woog de prijsstijging op tegen de gestegen inputkosten. Melk is goed voor de helft van de productiewaarde van de veehouderij en steeg tot bijna € 8 miljard. Ook voor pluimvee steeg de prijs fors, met ruim 41% bij een bijna 3% lager volume. Ook varkens, rundvee en eieren noteerden hogere prijzen bij lagere of gelijke volumes.

In de tuinbouw daalde de productie met 5,5%. Groentetelers produceerden 5,4% minder groente. Er waren wel hogere afzetprijzen (+16,5%). Alleen voor fruit daalden zowel het volume als de prijzen. Het volume fruit kwam bijna 1% lager uit dan in 2021 en de prijzen lagen bijna 5% lager.

Kosten in landbouw stijgen

Hoewel de afzetprijzen gemiddeld stegen, stegen de kosten in de landbouw ook en coronacompensatie werd afgebouwd. Daardoor namen de totale inkomsten van de landbouwsector beperkt toe met bijna 2%. Na doorberekening van onder meer 4,6% inflatie komt het CBS uiteindelijk uit op een daling van het reële landbouwinkomen per arbeidsjaar met 1,7%.

Kijk voor de inkomensontwikkelingen in de primaire land- en tuinbouwsectoren op boerderij.nl en op GFactueel.nl

Snel delen

Carolien Kloosterman
Carolien Kloosterman

Voormalig redacteur

Misset Uitgeverij B.V. Auteursrecht voorbehouden

Algemene voorwaarden Privacy Cookies

Beheer
WP Admin