Von der Leyen wil snellere vermindering CO2-uitstoot

De Europese Commissie wil dat de EU sneller toewerkt naar een vermindering van de CO2-uitstoot.

Voorzitter Ursula von der Leyen stelt een reductie in 2030 van ‘minstens 55%’ ten opzichte van 1990 voor, zei ze in Brussel in haar eerste grote beleidstoespraak, de Staat van de Unie. Tot nu toe was de afspraak om de uitstoot van broeikasgassen met 40% te verminderen tot 2030.

“We moeten het sneller en beter doen”, zei Von der Leyen. “Als we minstens 55% halen dan zit de EU op het juiste spoor om in 2050 klimaatneutraal te zijn en te voldoen aan het klimaatakkoord van Parijs.” Uit een evaluatie van de huidige klimaatmaatregelen lijkt de EU 40% reductie in 2030 te halen.

Energiesector moet aan de bak

Om de verhoogde doelstelling te halen richt vicevoorzitter Frans Timmermans, verantwoordelijk voor klimaat, zich vooral op de grootste bronnen van CO2-uitstoot: vervoer, industrie en gebouwen. Vooral de energiesector moet aan de bak. Nu is eenderde van de energieproductie duurzaam, in 2030 moet dat tweederde zijn.

Timmermans wil daarnaast dat binnen tien jaar een kwart van het vervoer op hernieuwbare energie rijdt. “Het wegtransport moet toch gaan meedoen aan de handel in uitstootrechten”, vindt hij.

De EU wil de investeringen in duurzaamheid gebruiken als aanjager voor herstel van de economie, die door de coronacrisis in zwaar weer zit. Lidstaten kunnen gebruikmaken van het herstelfonds NextGenerationEU (€ 750 miljard) om deze investeringen in de groene transitie te realiseren.

Maatregelen landbouw

Maatregelen in de landbouw zijn volgens de Europese Commissie cruciaal om klimaatneutraal te worden in 2050, vanwege de uitstoot van methaan en lachgas in de landbouw. De Commissie verwacht dat de sector in 2035 klimaatneutraal kan worden met behulp van slimme afspraken over landgebruik, precisielandbouw en andere innovaties. Daarna kan de focus verschuiven naar het vastleggen van CO2.

“Dit biedt niet alleen een zakelijke kans voor boeren. Acties zoals bebossing, herstel van wetlands en veengebieden kan ook gunstig zijn voor de biodiversiteit”, aldus de Commissie.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.