Vooral contractaardappelen in Belgische bewaring

02-12-2020 | Laatste update op 26-05 | |
Aardappelen in een bewaarschuur. - Foto: Cor Salverius
Aardappelen in een bewaarschuur. - Foto: Cor Salverius

In de eerste aflevermaanden van 2020 zijn verhoudingsgewijs veel contractaardappelen afgeleverd aan de aardappelverwerkende industrie. Dat blijkt uit een enquête van aardappelinstituut PCA en Fiwap onder 127 Vlaamse en 81 Waalse aardappeltelers.

Voor 15 november werd al bijna 800.000 ton bewaaraardappelen afgeleverd, waarvan 79% onder contract. Het aandeel contract is daarmee beduidend hoger dan in andere jaren. Samen met de vroege (290.000 ton) is dit goed voor 1,09 miljoen ton. Dit is een zeer gemiddelde afzet, want vergelijkbaar met het vijfjarig gemiddelde.

Totale voorraad iets hoger

De totale Belgische aardappelvoorraad op 15 november wordt geschat op 3,25 miljoen ton aardappelen. Dit is iets hoger dan het vijfjarig gemiddelde (+4%). Alleen in 2017 lag de voorraad beduidend hoger. De voorraad is ongeveer even groot als in 2019. Van de huidige voorraad zijn 800.000 ton vrije aardappelen, in het totaal een aandeel van 26%. Enkel in 2018 (zeer lage opbrengsten per hectare) lag de voorraad vrije aardappelen opvallend lager.

Fontane

Qua aardappel is het Fontane dat de klok slaat. De voorraad Fontane neemt 61% in van de totale voorraad. Dit is opnieuw een record voor het ras. Deze hoeveelheid is maar liefst 64% groter dan het vijfjarig gemiddelde. Vrijwel alle Fontanes in de bewaring zijn contractueel vastgelegd, het aandeel vrije Fontanes is gering.

Bintje, Challenger en Innovator nemen elk 7 à 8% in van de huidige voorraad. Innovator ligt voor meer dan 90% onder contract. Voor Bintje en Challenger is dit respectievelijk 63 en 72%.

Knuivers
Martijn Knuivers RedacteurBeheer