Vooral sierteelt vreest gevolgen lockdown

15-12-2020 | |
Niet alleen de Nederlandse maar ook de Duitse lockdown is van groot belang voor de afzet van sierteeltproducten. - Foto: ANP
Niet alleen de Nederlandse maar ook de Duitse lockdown is van groot belang voor de afzet van sierteeltproducten. - Foto: ANP

Glastuinbouw Nederland vreest aanzienlijke gevolgen van de nieuwe lockdown voor de sierteelt.

Het Crisisteam Corona Tuinbouw adviseert siertelers de omzetschade goed bij te houden. Verwacht wordt dat de omzet 25% lager zal uitkomen dan in dezelfde periode vorig jaar, door de sluiting van tuincentra en bloemenzaken. De buitenverkoop van bloemen en kerstbomen is nog wel toegestaan.

LTO: sluiting harde klap voor leveranciers

LTO Nederland noemt het sluiten van tuincentra en bloemenwinkels een harde klap voor leveranciers. “Met name de kwekers van bomen, planten, bloemen en andere sierteeltproducten worden direct geraakt. Hopelijk bieden afhaalmogelijkheden (op bestelling) en buitenwinkels voor kerstbomen en bloemenverkoop enige verlichting”, aldus de organisatie.

De lockdown, die in ieder geval van 15 december tot en met 19 januari geldt, kent geen grote verschillen voor de agro- en foodsector. Voedselvoorziening is een cruciale sector, waardoor mensen die werkzaam zijn in deze sectoren gebruik mogen maken van noodopvang voor kinderen op scholen of kinderopvang. Verkoop van voedsel via supermarkten, speciaalzaken of huisverkoop bij boeren blijft mogelijk. Afzet via de horeca ligt al geruime tijd op een zeer laag niveau vanwege de horecasluiting. De verkoop van sierteeltproducten mag niet meer via bloemenzaken en tuincentra. Buitenverkoop in bloemenstallen en kerstbomenverkoop mag nog wel.

LTO Nederland noemt de maatregel ook voor de agrarische bedrijven met een recreatietak een harde klap. De kalversector, pluimveesector en verschillende sectoren in de tuinbouw en in de akkerbouw hebben het al lange tijd zwaar, voegt de organisatie eraan toe.

Lees ook: Tuinbouw teleurgesteld over coronasteun

Verkoop bloemen op niveau

Bloemenveiling Royal Flora Holland zag maandag en dinsdag nog geen reden om in te grijpen in de markt. De afzet liep redelijk goed, met slechts enkele procenten doordraai. Dat is niet te vergelijken met de situatie in het voorjaar, waarbij de sector echt werd overvallen en telers werd gevraagd fors minder producten aan te leveren.

Door de coronacrisis zijn verkopers wel creatiever geworden met de afzet via internet en bloemenverkoop kan ook door van de winkel een afleverpunt te maken. De veiling is wel bezorgd over het effect van de sluiting van tuincentra en grote winkelketens op de afzet van potplanten en tuinplanten. Vandaag is daar nog geen effect van zichtbaar. Niet alleen de Nederlandse, maar ook de Duitse lockdown is van groot belang voor de afzet van sierteeltproducten.

Areaalkrimp voor aardappelen

De Northwestern Potato Growers (NEPG) heeft door de onzekerheid over de afzetmarkt besloten het advies van een EU-areaalkrimp van 15% te verhogen naar 15 tot 20% voor Duitsland, Nederland, België en Frankrijk. Voor de afzet van bloembollen heeft de lockdown nauwelijks effect. Wel krijgt de verkoop van bolbloemen op pot en snijtulpen een flinke nauw, laat voorzitter Henk Westerhof van Royal Anthos weten.

Geen sectorale steunpakketten

Anders dan in het voorjaar wil de overheid nu geen sectorale steunpakketten opzetten. Getroffen sectoren kunnen ondersteuning krijgen via de generieke steunmaatregelen zoals de NOW (voor arbeidskosten) TVL (tegemoetkoming vaste lasten). LTO Nederland pleit ervoor dat de steunpakketten blijven mee-ademen met de situatie in de sectoren. De organisatie inventariseert momenteel welke gevolgen de harde lockdown heeft voor de verschillende sectoren.

Landbouwminster Carola Schouten zegt dat de situatie voor alle sectoren in het land ingewikkeld is. “Het is niet makkelijk. Voor niemand. Dat beseffen we maar al te goed. Dat maakt het des te moeilijker om dit soort maatregelen te nemen. We hopen met de generieke steunpakketten toch de omstandigheden enigszins te verzachten, in de wetenschap dat het niet alles afdekt.”

Tijdens het debat in de Tweede Kamer over de coronamaatregelen pleiten VVD en D66 ervoor om de steunpakketten nog eens goed te bekijken. Ze vrezen dat de steunpakketten niet voldoende zijn.

Vermaas
Mariska Vermaas Redacteur


Beheer