Voorlopig einde voor project liquiditeitsmonitor

28-01 | |
Foto: Canva
Foto: Canva

Het project liquiditeitsmonitor is beëindigd. Of er een vervolg komt dat hetzelfde inzicht biedt in geldstromen op melkvee-, varkens- en akkerbouwbedrijven is nog onzeker.

Deze week verschenen de cijfers over de kasstroom en kaspositie van melkvee- en varkenshouders en akkerbouwers. De gegevens in deze liquiditeitsmonitor gaan over het laatste kwartaal van 2020 en dat is vooralsnog de laatste keer dat ze verschijnen. De liquiditeitsmonitor stopt in de huidige vorm. Onduidelijk is nog of er een vervolg komt. Daarover is nog overleg gaande tussen onder meer Wageningen Economic Research (WEcR) en het ministerie van LNV volgens onderzoeker Harold van der Meulen van WEcR.

Behoefte aan informatie

In de afgelopen jaren bleek er wel behoefte aan de informatie in de monitor. De cijfers over de geldstromen (inkomsten en uitgaven) van bedrijven met melkvee-, varkens en akkerbouw geven op maandbasis een beeld hoe bedrijven er financieel voorstaan. Met een overzicht van de geldstromen inclusief de onderliggende oorzaken en een vooruitblik. De rapportage gebeurt elk kwartaal. Dat dergelijke cijfers elk kwartaal naar buiten komen, vindt niet iedereen prettig of nodig. Mede daarom wordt elke keer ook nadrukkelijk gewezen op de grote verschillen tussen bedrijven en sectoren.

Verschil met inkomensraming

De cijfers over de geldstromen geven vaak een ander beeld dan de jaarlijkse inkomensramingen. Dat speelt zeker in jaren met grote verschillen in prijzen. Een voorbeeld is de varkenshouderij waarbij de waardering van de veestapel een grote rol speelt in de jaarlijkse inkomensberekening. Daardoor waren in 2019 de gemiddelde inkomens heel hoog en vervolgens in 2020 heel laag ten opzichte van langjarige gemiddelden. De prijzen van vlees en biggen waren eind 2019 relatief hoog en eind 2020 juist zeer laag.

Dat dergelijke cijfers elk kwartaal naar buiten komen, vindt niet iedereen prettig of nodig

Ook in de akkerbouw kunnen de werkelijke geldstromen via de bankrekening heel anders uitpakken dan de inkomensramingen die aan het eind van het jaar verschijnen. Die zijn gebaseerd op ramingen en inschattingen van prijzen die niet altijd gerealiseerd worden in het volgende jaar. Een extreem voorbeeld is het effect van corona op prijzen in 2020, bijvoorbeeld voor fritesaardappelen.

Topsectoren

De liquiditeitsmonitor is een project dat is gefinancierd uit het topsectorenbeleid van het ministerie van LNV. Het is een samenwerking tussen LNV, WEcR, ABN Amro en Agrifirm in de vorm van een publiek-private samenwerking (PPS) met een termijn van vier jaar. 2020 was het laatste jaar voor deze PPS en daarom stopt het nu. Basisinformatie komt uit het bedrijveninformatie-netwerk van WEcR en dat wordt aangevuld met informatie vanuit de andere partners.

Ondanks de lage basisrente is financiering van bedrijven niet makkelijker geworden. Lees meer over (alternatieve) financiering op de themapagina

Esselink
Wim Esselink Redacteur

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.