Voorstel voor middelenverbod bij water

01-06 | |
Foto: Michel Velderman
Foto: Michel Velderman

Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen moet kunnen worden verboden in uiterwaarden, buitendijkse gebieden en andere gebieden in de nabijheid van oppervlaktewater waar het risico op vervuiling door uitspoeling, verwaaiing of verdamping bestaat.

Dat willen GroenLinks, PvdA en D66 via een wetswijziging opnemen in de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden. Het kabinet wil een wetswijziging om het niet-landbouwkundig gebruik van middelen op verhardingen te kunnen verbieden. De Haagse rechter heeft eerder dat verbod onderuit gehaald, omdat er geen wettelijke grondslag voor was. De Kamer praat later verder over de voorstellen.

SGP en BBB willen dat er geen gebruiksbeperkingen worden opgelegd aan zogenoemde laag-risicomiddelen. Roelof Bisschop en Caroline van der Plas hebben daarvoor een wetswijziging ingediend.

De Partij voor de Dieren bepleit een afbouw van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, die op grond van Europese regelgeving kunnen worden beoordeeld als zeer giftig, moeilijk biologisch afbreekbaar, kankerverwekkend, schadelijk voor de voortplanting, hormoonverstorend, schadelijk voor het menselijk erfelijk materiaal (DNA) of die zich ophopen in de voedselketen.

Braakman
Jan Braakman Redacteur


Beheer