Voortmaken met de nertsenregeling

De nertsenhouderij had al weinig vrienden, maar sinds bij Deense nertsen een mutant van het coronavirus is gevonden, is de roep om snelle beëindiging luider geworden.

In de Tweede Kamer is na verhit debat het voornemen uitgesproken om het einde van de sector te vervroegen naar 1 januari, in plaats van 1 maart. Maar gedwongen beëindiging van een hele sector is niet zomaar wat. Niet voor niks is Nederland er al meer dan tien jaar mee bezig. Je komt aan fundamentele rechten van mensen wat betreft eigendom en rechtszekerheid. Is dat met de (tijdelijke) sluiting van horeca en culturele instellingen dan niet zo? Ja en nee.

Lees ook: Schouten: aanhouden moederdieren nertsen zinloos

Juridisch

Dat zijn inderdaad (ook) enorm drastische ingrepen, ingegeven door zorg om de volksgezondheid. Groot juridisch verschil is de tijdelijkheid. Bij de nertsen gaat het om definitieve, gedwongen bedrijfsbeëindigingen. En om het ruimen van gezonde dieren, wat juridisch ook niet niks is.

Een gedwongen beëindiging van een hele sector is niet zomaar wat

Horeca en cultuur

Alle begrip voor de frustraties in de horeca en de cultuur, maar dit hoort bij de rechtsstaat. Zolang de sector – dankzij de huidige strenge maatregelen – geen echt verhoogd risico voor de volksgezondheid vormt, is zorgvuldigheid geboden. In Denemarken komt nu het inzicht dat ze misschien wat té voortvarend zijn geweest, met protesten, juridisch gesteggel en dreiging van kabinetscrisis tot gevolg.

Vraag of 1 januari haalbaar is

In feite wil in Nederland iedereen er snel een eind aan maken. Belangrijkste stap is dat het kabinet snel komt met de wet en bijbehorende regeling voor de ondernemers, die vervolgens nog aangenomen moeten worden. Alleen al om die praktische reden is het sowieso de vraag of 1 januari haalbaar is.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.