Voorzichtige stijgingen energiemarkt

09-06-2020 | Laatste update op 08-06 | |
Noorse gaswinning in de Noordzee. - Foto: ANP
Noorse gaswinning in de Noordzee. - Foto: ANP

Een stijging van de gasprijzen heeft ook gevolgen voor elektra. De productiebeperking voor olie werkt ook mee aan stijgende lijnen.

De gasprijzen zijn over de gehele breedte licht gestegen. De kortetermijnprijzen veerden op doordat de aanvoer van pijpleidinggas vanuit Rusland en LNG vanuit Amerika afnam en de vraag licht toenam. De vraag nam toe door de gedaalde temperaturen in Europa en de gedaalde opbrengst van zonnepanelen tijdens mindere weersomstandigheden. Daardoor is er meer opwek van elektra nodig geweest door gascentrales. De prijs voor de lange termijn reageert niet sterk op de stijging van de olieprijs maar loopt er toch wel iets achteraan.

Gemiddeld zijn de gasbergingen in Europa tot bijna circa 75% gevuld, in Nederland lopen we wat achter, samen met een aantal Oost-Europese landen. Het vullen van de bergingen lijkt naar de achtergrond verschoven te zijn, omdat er nog een hele zomer voor de boeg ligt en het bij te vullen volume laag is.

Volatiele daghandel stroom

De markt voor de daghandel in elektriciteit is afgelopen week volatieler geweest dan de voorgaande weken met grotere pieken en dalen. Dit is onder andere het gevolg van het buiten gebruik stellen van kerncentrales in Nederland en België voor onderhoud, in combinatie met een lagere aanvoer vanuit Noorwegen naar Nederland via de NorNed-stroomkabel. Door het licht stijgen van de gasprijs is een structurele stijging van de daghandel in stroom niet uit te sluiten.

De langetermijnprijzen zijn licht gestegen doordat de prijs van kolen een stijging ondervond. Die stijging kwam doordat de logistieke aanvoer vanuit Rusland problemen ondervond en door een stijging van de CO2-emissierechten. In de markt voor CO2-emissierechten zijn steeds verbaasde geluiden over het huidige prijsniveau, omdat deze ongegrond zouden zijn, het aanbod zou groter zijn dan de vraag.

Instemming productiebeperking olie

In april besloten grote olieproducerende landen zoals Saoedi-Arabië en Rusland samen met andere Opec-leden om de productie te verlagen met circa 10 miljoen vaten ruwe olie per dag. De grote landen zouden zich goed houden aan de afspraken en wilden de maatregel verlengen. Kleinere landen zoals Irak, Nigeria, Angola en Kazachstan hebben moeite met de naleving van de afspraak en denken het niet nog een maand extra vol te kunnen houden.

Ondanks dit gegeven hebben ze afgelopen weekend toch besloten in te stemmen met een maand extra productiebeperking. De prijs van olie heeft hierdoor een flinke stijging gehad. Het einddoel van de producenten om de beperking af te bouwen zou circa rond de $ 50 per vat ruwe olie en dit is tegelijk een mooi niveau voor producenten van schalieolie om de productie weer op te voeren.

de Bruijn
Sjors de Bruijn Analist energiebureau Nife
Meer over

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.