Vraag naar bijproducten blijft hoog

19-10 | |
Foto: Henk Riswick
Foto: Henk Riswick

De markt voor bijproducten blijft moeizaam verlopen.

Het aanbod blijft over de gehele linie beperkt. De zoektocht van melkveehouders naar aanvulling van rantsoenen houdt aan en handelaren zien geen kans om nieuwe klanten op korte termijn te kunnen beleveren. Het op tijd leveren van producten is een uitdaging op zich. Bierbostel blijft krap beschikbaar en de levertijd voor los gestort product overstijgt de twee weken inmiddels. Levering in slurf duurt ongeveer anderhalve maand.

Aardappelproducten krap

Ook aardappelproducten zijn lastig leverbaar en dat resulteerde vorige week in een prijsstijging van aardappelstoomschillen met 10 cent per procent drogestof. Snippers blijven vooralsnog gelijk in prijs. Aardappelpersvezels zijn afgelopen week gestegen in prijs en staan u op € 58 per ton. Tarwegistconcentraten zijn al een aantal weken stabiel in prijs en blijft voorlopig duur. Het verschil met vorig jaar bedraagt ruim € 1,50 per procent drogestof.

Vraag hooi en stro goed

In de ruwvoerhandel neemt de vraag naar hooi en stro toe. Door het snelle rantsoen zijn melkveehouders op zoek naar structuur. Daar past stro, maar ook gedorst hooi bij. De prijs van gedorst hooi van Engels raai ligt tussen € 140 en € 145 per ton, gelijk aan de prijs van roodzwenk. De beschikbaarheid van akkerbouwproducten is niet groot. Voederbieten zijn te koop voor € 65 per ton, maar voeraardappelen en wortelen zijn krap voorradig.

Prognose: hoge prijzen houden aan.

Prijsinformatie over (grondstoffen van) veevoer vind je op FoodAgribusiness.nl/markt

Dijkerman
Marc Dijkerman Redacteur
Meer over


Beheer