Vrachtvervoer over de weg wordt veel duurder

Foto: Hans van Rhoon
Foto: Hans van Rhoon

De kosten voor het wegvervoer stijgen volgend jaar 3,5 tot 5,7%.

Daar zitten de prijsstijgingen van brandstof niet bij ingerekend. De schatting is ook exclusief specifieke marktontwikkelingen die tot hogere kosten kunnen leiden. De berekening is gemaakt door onderzoeksbureau Panteia in het rapport ‘Kostenontwikkelingen in het wegvervoer 2021-2022’. Panteia kijkt alleen naar de ontwikkeling van de reguliere kosten voor het wegvervoer. Duurdere brandstof is buiten beschouwing gelaten. Panteia merkt wel op dat wegvervoerders dit jaar ruim 16% meer uitgeven aan brandstof dan in 2020.

Geen inschatting van specifieke marktomstandigheden

Het bureau maakt ook geen inschatting van specifieke marktomstandigheden, zoals het tekort aan chauffeurs en eventuele gevolgen van de coronacrisis. Ook bijvoorbeeld een tekort aan onderdelen voor het vrachtvervoer of de onbalans in het internationale containertransport zijn buiten beschouwing gelaten. Panteia stelt dat deze kostenontwikkelingen sterk per bedrijf kunnen verschillen.

Loonkosten

Panteia kijkt wel naar de loonkosten. Per 1 juli 2021 zijn de lonen met 3,5% gestegen volgens de cao voor het beroepsgoederenvervoer en daar komt op 1 januari 2022 nog eens 3,25% bij. Gemiddeld komt de loonkostenstijging voor 2022 op 6,3% ten opzichte van dit jaar.

Afschrijving en verzekeringen

Ook afschrijving en verzekeringen gaan de wegvervoerders meer geld kosten. Panteia schat dat volgend jaar de afschrijvingen 6,4% hoger uitvallen dan dit jaar en de verzekeringskosten stijgen zelfs met 9,4%. Aan reparatie en onderhoud wordt volgend jaar 4% meer uitgegeven.

Basis van onderhandelingen

Panteia maakt het rapport voor het derde jaar op rij in opdracht van brancheorganisaties Transport en Logistiek Nederland (TLN) en Evofenedex. In het rapport van dit jaar is voor het eerst gekeken naar de kostenontwikkelingen bij elektrische voertuigen. Het Panteia-rapport vormt vaak de basis van onderhandelingen tussen verladers en vervoerders over de kosten voor het wegtransport.

Engwerda
Jan Engwerda Redacteur
Meer over


Beheer