Vreba Melkvee doet beroep op ‘kruimelgevallenregeling’

11-09-2021 | |
Vreba Melkvee is het grootste melkveebedrijf van Nederland met ruim 2.500 koeien en runt naast de boerderij in Vredepeel diverse andere melkveebedrijven. Foto: Hans Prinsen
Vreba Melkvee is het grootste melkveebedrijf van Nederland met ruim 2.500 koeien en runt naast de boerderij in Vredepeel diverse andere melkveebedrijven. Foto: Hans Prinsen

Vreba Melkvee heeft de provincie Limburg om toestemming gevraagd om af te wijken van het bestemmingsplan, zodat er een lactoferrinefabriek gerealiseerd kan worden bij het melkveebedrijf in Vredepeel.

Hiervoor is een beroep gedaan op de zogeheten kruimelgevallenregeling. Dat blijkt uit de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de lactoferrinefabriek die is ingediend bij de provincie Limburg. De gemeente Venray, waar Vredepeel onder valt, wil vooralsnog niet meewerken aan de lactoferrinefabriek. Melkverwerking op agrarische bedrijven is strijdig met het huidige bestemmingsplan.

Verzoek om bouwwerken te legaliseren

De gemeente heeft bovendien eerder dit jaar ‘illegale gebouwen en activiteiten’ geconstateerd bij Vreba Melkvee. Het gaat daarbij onder andere om de huidige melkverwerkingsinstallatie, waarin melk wordt gescheiden in magere melk en room. Vreba heeft bij de gemeente een verzoek ingediend om deze bouwwerken te legaliseren, toestemming gevraagd voor uitbreiding van het bouwblok van 9 naar 16 hectare en om een tijdelijke vergunning voor de lactoferrinefabriek.

Lactoferrinefabriek

De provinciale kruimelgevallenregeling kan afwijking van het bestemmingsplan mogelijk maken, bijvoorbeeld wanneer het gaat om afwijkend gebruik van gronden of bouwwerken voor een termijn van maximaal tien jaar. Daar is voor de lactoferrinefabriek een beroep op gedaan. Voor de nieuwe bedrijfsgebouwen die niet binnen het bestemmingsplan passen, is bij de provincie een tijdelijke vergunning aangevraagd voor drie jaar. In het derde jaar moet de procedure gestart worden die het mogelijk maakt ‘de lactoferrinefabriek permanent juridisch en planologisch te verankeren’, aldus de aanvraag.

Kruimelgevallenregeling

De kruimelgevallenregeling is in het leven geroepen om langdurige procedures te voorkomen bij kleine afwijkingen van het bestemmingsplan. Daarbij kan in bepaalde gevallen via een reguliere voorbereidingsprocedure, die slechts enkele maanden duurt, een omgevingsvergunning worden aangevraagd om af te wijken van het bestemmingsplan.

Kees Koolen, oud-topman van Booking.com, wil investeren in de lactoferrinefabriek bij Vreba Melkvee. Foto: ANP
Kees Koolen, oud-topman van Booking.com, wil investeren in de lactoferrinefabriek bij Vreba Melkvee. Foto: ANP

Uit de onderbouwing van de aanvraag blijkt dat in de lactoferrinefabriek melk van het melkveebedrijf in Vredepeel en van ‘satelietbedrijven’ van Vreba Melkvee moet worden verwerkt. Vreba Melkvee is het grootste melkveebedrijf van Nederland met ruim 2.500 koeien en runt naast de boerderij in Vredepeel diverse andere melkveebedrijven al of niet in samenwerking met internetmiljonair Kees Koolen.

Koolen investeert in melkveebedrijven en heeft plannen voor een melkfabriek elders in het land of over de Duitse grens. Daar moet langhoudbare (UHT) zuivel voor de wereldmarkt geproduceerd gaan worden en streekzuivel van melkveebedrijven uit de Ooijpolder.

Dutch Lacto

Bovendien investeert Koolen in de zuivelverwerking bij Vreba Melkvee in Vredepeel. Koolen heeft in 2020 de onderneming Dutch Lacto opgericht voor ‘het bouwen en exploiteren van een lactoferrinefabriek’. Koolens bv Dutch Dairy Products heeft in elk geval het recht van opstal tot en met 2030 voor de ondergrond van deze installatie op het erf van Vreba Melkvee. De vergunning voor de lactoferrinefabriek is aangevraagd door Vreba Holding I.

Dutch Lacto is een dochteronderneming van Dutch Dairy Genetics (DDG), een van de vele ondernemingen van Kees Koolen. DDG is ooit opgezet om embryo’s te gaan produceren voor een groot zuivelproject van Koolen en Willy van Bakel, oud-directeur Van Bakel Onroerend Goed, in Brazilië. Nu is het bezig met de ontwikkeling van de landbouwactiviteiten van Koolen in Nederland, vooral in de melkveehouderij.

Minder transportbewegingen en milieuvoordeel

Volgens de onderbouwing van de aangevraagde omgevingsvergunning gaat de lactoferrinefabriek voor veel minder transportbewegingen en milieuvoordeel zorgen. Het plan is om na het isoleren van de lactoferrine in de melk, het water uit de melk te gaan halen en dit als drinkwater voor de koeien te gaan gebruiken. Behalve de lactoferrine (een antibacterieel en ontstekingsremmend eiwit dat onder andere wordt toegevoegd aan kindervoeding) blijft er dan een magermelkconcentraat over.

“Doordat de melk op eigen terrein verwerkt wordt en in het proces een grote hoeveelheid water uit het product wordt gehaald wat teruggebracht wordt in het melkveebedrijf, worden er minder grote volumes aan eindproduct vervoerd”, aldus de stukken. “Op dit moment zijn jaarlijks voor het afvoeren van zuivelproducten 1.600 vrachtwagens nodig. Als de geplande innovaties zijn doorgevoerd, kan het aantal vrachtwagens drastisch worden teruggebracht. ”

De gemeente Venray voelt vooralsnog niets voor de lactoferrinefabriek en heeft Vreba laten weten dat het ook moet stoppen met de huidige melkverwerking op het bedrijf.

Vogelaar


Beheer