Vreugdenhil en Hochwald verhogen melkprijs

10-11 | |
Foto: Koos Groenewold
Foto: Koos Groenewold

Vreugdenhil Dairy Foods verhoogt de melkprijs van oktober met 40 cent. De melkprijs van Hochwald stijgt met 54 cent.

De kale melkprijs van Vreugdenhil Dairy Foods komt uit op € 64,05 per 1.200 kilo melk. Volgens de zuivelverwerker is deze prijsstijging mogelijk ondanks dat de zuivelmarkten onder druk staan. Melkveehouders die recht hebben op alle premies, zoals weidegang, duurzaamheid en kwaliteit, krijgen maximaal € 66,15 per 100 kilo melk uitbetaald. Vreugdenhil heeft hiermee de hoogste melkprijs in oktober.

DOC Kaas en Deltamilk volgen met respectievelijk € 62,33 en € 62,20 in diezelfde maand. De biologische melkprijs stijgt met € 2,05 en bedraagt in oktober € 70,93 per 100 kilo melk.

Melkprijs Hochwald 54 cent gestegen

Ook Hochwald betaalt in oktober een hogere melkprijs uit. Deze stijgt met 54 cent en komt uit op € 61,37 per 100 kilo melk. Met alle toeslagen die melkveehouders kunnen ontvangen, loopt deze melkprijs op tot maximaal € 64,07. De bovengenoemde bedragen zijn exclusief btw en na aftrek van 5 cent als bijdrage voor ZuivelNL.

Dijkerman
Marc Dijkerman Redacteur


Beheer