Vreugdenhil ziet omzet en winst stijgen

04-11-2020 | |
Foto: Herbert Wiggerman
Foto: Herbert Wiggerman

Vreugdenhil Dairy Foods heeft de winst over 2019 met 64% zien stijgen naar € 17,9 miljoen.

De omzet nam met 5% toe naar € 768 miljoen. De solvabiliteit kwam uit op 52,2%. De maximale melkprijs bedroeg, bij een jaarleverantie van 1,1 miljoen kilo melk en inclusief toeslagen, € 36,35 per 100 kilo.

Zuivelmarkt herstelde tweede helft van 2019

CEO Albert de Groot toont zich tevreden met het resultaat. Zowel de winst als het verkoopvolume is toegenomen. “Voor ons is dit het bewijs dat we op de goede weg zijn en de uitvoering van onze strategie vruchten afwerpt”, aldus De Groot. Met name in de tweede helft van 2019 herstelde de markt, waardoor de melkprijs in de laatste maanden verbeterde.

Coronapandemie

Vreugdenhil doet geen uitspraken over de verwachtingen voor het resultaat in 2020. Wel geeft de onderneming aan dat de coronapandemie wereldwijd heeft geleid tot grote dynamiek, ook in de zuivelmarkt en de poedermarkt in bijzonder. De ontwikkelingen geven echter geen aanleiding voor een aanpassing van de bedrijfsstrategie.

Ruim 800 Nederlandse melkveehouders leveren hun geproduceerde melk aan Vreugdenhil. In 2019 verwerkte de onderneming zo’n 1,3 miljard kilo melk. De melk wordt verwerkt tot melkpoeders als ingrediënt voor onder meer kindervoeding, chocolade en ijs. In de periode 2015 tot en met 2019 werd er in totaal ruim € 230 miljoen in de onderneming geïnvesteerd.

Willem Veldman


Beheer