Vriend en vijand gebaat bij onderzoek biologisch

25-11-2021 | |
Willem Veldman
Foto: Canva
Foto: Canva

Vriend en vijand zijn gebaat bij het nieuw aangekondigde onderzoek naar de gezondheidseffecten van biologische voeding.

Te lang was er rumoer over de uitkomsten van het vorige onderzoek dat al in 2007 werd afgerond. De inmiddels gepensioneerde projectleider van het vorige onderzoek, Machteld Huber, verklaarde vorig jaar tegenover Zembla haar onderzoeksconclusies onder druk te hebben aangepast.

Het zou kunnen dat persoonlijke voorkeuren een rol hebben gespeeld

Collega-onderzoekers konden zich niet vinden in de conclusie dat er aanwijzingen zijn dat biologisch gevoerde kippen sneller van griep herstellen dan gangbaar gevoerde kippen. Het ging dus nog niet eens over de vraag of biologische voeding wel of niet gezonder is dan gangbare voeding. Alleen de term ‘aanwijzingen’ was een aantal onderzoekers al een brug te ver.

Achteraf is het lastig te reconstrueren hoe het onderzoek destijds is verlopen en hoe de conclusies exact tot stand zijn gekomen. Het zou kunnen dat persoonlijke voorkeuren een rol hebben gespeeld. Evident is dat het onderzoek geen bevredigend resultaat heeft opgeleverd.

Vervolgonderzoek met varkens

Wageningen Food Safety Research adviseert het landbouwministerie een vervolgonderzoek met varkens. Varkens worden namelijk als goed model gezien voor de mens. Het onderzoek start begin 2022 en zal waarschijnlijk twee jaar duren. Als blijkt dat biologische producten gezonder zijn dan gangbare producten, levert dat een krachtig extra verkoopargument op voor biologisch. Zo niet, dan zal een deel van de gangbare sector benadrukken dat een belangrijk argument is weggevallen.

In deze voorbeelden gaat het om belangen van voor- en tegenstanders, maar uiteindelijk is dat natuurlijk niet het belangrijkst. De consument verdient gewoon een eerlijk antwoord op de vraag of biologische voeding gezonder is of niet.Beheer