Vrije markt is niet zaligmakend

De suikermarkt laat zien dat de vrije markt niet zaligmakend is. Daarom is het goed dat de Europese suikersector probeert het bietenareaal te reguleren op basis van de vraag naar suiker.

Het betekent een soort herintroductie van de suikerquotering, die in oktober 2017 werd afgeschaft in de EU.

Marktordeningen ingesteld voor goed inkomen boer

De EU heeft de laatste tien jaar de marktordeningen voor graan, zuivel, zetmeelaardappelen en suiker afgebouwd. Die waren vorige eeuw juist ingesteld om de boeren een goed inkomen te garanderen. Tevens moesten de burgers kunnen beschikken over betaalbaar voedsel.

Eind vorige eeuw draaide de politieke wind. Ook de voedselproductie moest plaatsvinden in een vrije markt, net als bij goederen en diensten. Nu heeft de vrije markt zijn zegeningen. Het dwingt bedrijven efficiënt te produceren en goed te luisteren naar wat afnemers wensen. Dat heeft onmiskenbaar de welvaart bevorderd.

Voedselconsumptie heeft weinig relatie met prijs

De agrarische markten zitten echter voor een groot deel anders in elkaar dan die van goederen en diensten. De voedselconsumptie heeft weinig relatie met de prijs, door economen een inelastische markt genoemd. Een klein tekort leidt tot sterke prijsstijgingen en een klein overschot tot dumpprijzen.

De suikermarkt heeft het aan den lijve ondervonden. Na de afschaffing van de suikerquotering in oktober 2017 raakte de suikerprijs in een vrije val. Vrijwel alle suikerproducenten in de EU draaien met verlies. Akkerbouwers in de EU krijgen lage bietenprijzen en de suikerproducenten vrezen dat zij de bietenteelt steeds meer links laten liggen.

Bietenteelt was stevige pilaar onder akkerbouwbedrijven

Voorstanders van een volledig vrije markt zullen zeggen dat de markt het uiteindelijk wel regelt. Alleen de beste suikerbedrijven en bietentelers blijven over. Maar dan is de eens zo bloeiende suikersector, die een stevige pilaar vormde onder heel veel akkerbouwbedrijven, wel gedecimeerd.

Daarom is het te hopen dat de Europese suikersector hun Internationale Branche Organisatie voor elkaar krijgt om het bietenareaal te reguleren. Dan kunnen akkerbouwers een goede bietenprijs ontvangen en kunnen suikerproducenten eindelijk weer eens zwarte cijfers schrijven.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.