VS bindt strijdt aan met salmonella

20-10-2021 | |
Foto: Canva
Foto: Canva

De Verenigde Staten nemen maatregelen om salmonella in pluimveeproducten te verminderen. Doel is een reductie van 25% van de ziektegevallen veroorzaakt door het eten van verontreinigd pluimveevlees.

Volgens het Amerikaanse ministerie van Landbouw zijn er ondanks eerdere reductie in pluimveeproducten nog altijd meer dan een miljoen ziektegevallen per jaar. Naar schatting 23% daarvan wordt veroorzaakt door de consumptie van kip en kalkoen.

“Ieder jaar worden te veel consumenten ziek door met salmonella verontreinigd pluimveevlees”, zegt landbouwminister Tom Vilsack. “We ondernemen actie om verontreiniging met salmonella in de pluimveeketen en het productiesysteem te voorkomen en de volksgezondheid te beschermen.”

Bij slachterijen en vleesverwerkers komen pilotprojecten. Belangrijk element is verder de controle van pluimvee op salmonella vóór het transport naar de slachterij. Ook wordt onderzoek gedaan naar de hoeveelheid salmonella-bacteriën en het risico op ziekte. Bovendien wordt gekeken naar welke salmonella-stammen voor mensen het grootste risico vormen. Daarbij gaan de autoriteiten zich richten op de gevaarlijkste serotypes.

Oproep

Het ministerie geeft aan dat een dialoog zal worden gevoerd en zal worden samengewerkt met de pluimveesector, consumenten en wetenschappers. Daarmee wordt verwezen naar de oproep begin september van de Coalition for Poultry Safety Reform die met minister Vilsack om de tafel wilde. In deze coalitie zitten niet alleen consumentenorganisaties, maar ook pluimveeverwerkers en foodbedrijven zoals Tyson Foods.

EU

Salmonellose, de ziekte veroorzakt door salmonella, is ook in de EU een probleem. Volgens EU-voedselagentschap Efsa werden in 2019 88.000 mensen ziek door een salmonella-infectie. Daarbij moet worden aangetekend dat het waarschijnlijk vele malen hoger ligt omdat een voedselinfectie moeilijk te onderscheiden is van bijvoorbeeld griep en niet ieder ziektegeval nader onderzocht wordt.

In het Europese waarschuwingssysteem RASFF is in de eerste helft van 2021 meer dan 150 keer een melding gedaan van onveilig pluimveevlees. Daarvan gingen er 115 over met salmonella besmet pluimveevlees uit Polen. Europees Commissaris Kyriakides maakte begin september bekend de meldingen nauwlettend te volgen en een audit in Polen te overwegen.

van der Werff


Beheer