VS teelt meer soja ten koste van mais

01-04 | |
Foto: Henk Riswick
Foto: Henk Riswick

Amerikanen gaan dit jaar een recordoppervlakte aan soja telen. Dit gaat vooral ten kosten van de maisproductie. Dat blijkt uit de zaairapportage van de statistiekdienst Nass van het Amerikaanse landbouwministerie USDA.

Het areaal sojabonen neemt met 4% toe ten opzichte van afgelopen jaar, zo blijkt uit deze rapportage. Vooral in de staten Illinois en Missouri gaan de boeren meer soja verbouwen. De oppervlakte aan mais lijkt juist met 4% af te nemen. In Nevada en Zuid-Dakota gaan de boeren tegen de stroom in juist meer mais telen. Daar wordt een record aan mais verwacht. In de staten Connecticut, Massachusetts en Rhode Island slinkt de teelt echter naar een recordlaag niveau.

Zaaivooruitzichten

De zaaivooruitzichten van de Nass vormen het eerste officiële rapport van de areaalinschattingen voor het komende seizoen in de Verenigde Staten. De uitkomsten zijn gebaseerd op enquêtes die in de eerste twee weken van maart zijn uitgevoerd in de vorm van een steekproef onder 73.000 boeren in de VS.

Op basis van deze inschattingen rekent men voorlopig op een areaalgroei van 1% in de tarwe. Het areaal wintertarwe neemt naar verwachting met 2% toe. Van zomertarwe wordt daarentegen 2% minder gezaaid. Harde durumtarwe is wel in trek. Het areaal daarvan zal met 17% toenemen. Al met al blijft de teelt van tarwe steken op een bijzonder klein areaal volgens Amerikaanse begrippen. Sinds de tellingen die in 1919 zijn begonnen is het totale tarweareaal slechts vier keer kleiner geweest.

Lees meer over de brood-, meel- en graansector op deze themapagina

Ramaker
John Ramaker Chef-redacteur


Beheer