VS zaait 11% meer wintertarwe

13-01 | |
Foto: Canva
Foto: Canva

De graantelers in de Verenigde Staten hebben 11% meer wintertarwe ingezaaid dan vorig jaar.

Dat blijkt uit voorlopige cijfers die het Amerikaanse landbouwministerie USDA heeft gepubliceerd. De uitkomst die USDA publiceert is een stuk hoger dan analisten hadden verwacht. Gemiddeld werd uitgegaan van een toename van 4% naar 13,96 miljoen hectare. USDA komt voorlopig uit op een oppervlakte van 14,95 miljoen hectare. Daarmee valt het ingezaaide areaal dus bijna 1 miljoen hectare groter uit dan voor de bekendmaking werd verwacht. Volgens de eerste schattingen van USDA is er vooral meer zachte rode wintertarwe ingezaaid.

Hoewel het areaal wintertarwe in de VS jarenlang daalde, is er sinds 2020 sprake van een kentering. De uitbreiding die dit jaar wordt gerealiseerd, brengt de oppervlakte van deze tarwe naar het hoogste niveau in acht jaar. De hoge prijzen van afgelopen jaar hebben de boeren in de VS aangezet om meer tarwe te gaan zaaien.

Hoewel nog niet bekend is hoeveel zomertarwe wordt ingezaaid, mag worden verwacht dat de tarweproductie zal toenemen. Ook al omdat wintertarwe meer opbrengst per hectare oplevert dan zomertarwe. Daar staat tegenover dat de gezaaide tarwe in de belangrijkste teeltgebieden in de VS hinder ondervindt van droogte. Al geeft de laatste monitoring van de gewassen aan dat de omstandigheden langzaam verbeteren.

Iets grotere tarwevoorraden

USDA maakte ook bekend dat de inschatting van de tarwevoorraad aan het eind van het huidige seizoen iets hoger zal uitvallen dan een maand geleden werd gedacht. Nu wordt uitgegaan van een voorraad van 268 miljoen ton en dat is ruim 1 miljoen ton meer dan de december-raming.

Opvallende wijzigingen ten opzichte van december betreffen de hogere productiecijfers in de Europese Unie en Oekraïne. In de EU is de productieraming verhoogd naar 134,7 miljoen ton (+0,4 miljoen ton). De oogst in Oekraïne komt op 21 miljoen ton (+0,5 miljoen ton ten opzichte van december). Voor beide productiegebieden is ook het exportcijfer met 0,5 miljoen ton verhoogd. De exportprognose van de EU komt nu op 36,5 miljoen ton, die van Oekraïne op 13 miljoen ton.

USDA reageert nog niet op de sterk verhoogde opbrengstverwachting in Australië. Begin dit jaar werd op basis van Australische deskundigen een opbrengstprognose gepubliceerd van 42 miljoen ton. USDA gaat in de huidige prognose nog uit van 36,6 miljoen ton.

Lees meer over de brood-, meel- en graansector op deze themapagina

Ramaker
John Ramaker Chef-redacteur
Meer over


Beheer