VTA-aardappelvoorraad bovengemiddeld

03-05 | |
Foto: Koos Groenewold
Foto: Koos Groenewold

Bij de leden van Verenigde Telers Akkerbouw lag medio april nog bijna de helft, om precies te zijn 51%, van hun aardappeloogst in voorraad.

Dat is gebleken uit de derde voorraadinventarisatie die VTA dit seizoen heeft uitgevoerd. De VTA-leden hebben weliswaar in volume 7,7% meer afgeleverd dan in april 2020, het is 10% minder dan het langjarig gemiddelde van vorige seizoenen. In tonnen uitgedrukt is de hoeveelheid aardappelen die ze nu nog in opslag hebben 12% minder dan vorig jaar, maar juist 13% meer dan het gemiddelde van de vorige vijf seizoenen.

Onzekere situatie in 2020

Van de in april gemeten voorraad was 59,5% al verkocht, dat was vorig jaar 54,1%. Het percentage is wel in overeenstemming met de 60% van het vijfjarig gemiddelde. De VTA-aardappeltelers hebben ten opzichte van het vijfjarig gemiddelde bijna 15% meer vrij verkoopbare aardappelen in de schuur. Het is 30% minder dan vorig jaar. Dat de vergelijking met vorig jaar merkwaardig uitvalt, is mede te wijten aan de zeer onzekere situatie die er in 2020 was, reden waarom de peiling twee weken eerder dan normaal plaatsvond.

Van de aan de recente peiling deelnemende aardappeltelers heeft 85% ook een opgave gedaan van het bij hen te verwachten aardappelareaal voor het volgende seizoen. Uitgaande daarvan zou het areaal bij de deelnemers met ongeveer 5% krimpen.

Kwakman
Jack Kwakman Freelance redacteur
Meer over

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.