VTA pleit voor pas op de plaats teeltarealen

De Verenigde Telers Akkerbouw (VTA) roept akkerbouwers op tot productiebeperking van aardappelen, uien, peen en knolselderij. Reden is de onzekere marktsituatie en daarmee de afzetmogelijkheden van deze producten als gevolg van corona.

De Northwestern European Potato Growers (NEPG) adviseerde in september ook al om het aardappelareaal in te krimpen om de balans op de markt te herstellen.

De wereld ziet er vandaag de dag heel anders uit dan een jaar geleden. Iedereen is voorzichtig door corona. Dat is ook merkbaar in de akkerbouwsector. Volgens de Verenigde Telers Akkerbouw (VTA) is het moment daar om het tij te keren. “We kunnen beter een pas op de plaats maken met teeltarealen”, zegt Bert Timmermans, voorzitter van de handelscommissie aardappelen van de VTA. De leden vertegenwoordigen volgens de organisatie 40% van het aardappelareaal.

‘Markt in balans houden’

“Wij als VTA doen dan ook een oproep op telers om arealen van aardappelen, uien, peen en knolselderij komend seizoen te beperken om de markt in balans te houden. We kunnen allemaal beter minder telen tegen goede prijzen, dan teveel telen tegen lage prijzen. Zo wordt de kostprijs door onder andere duurdere gewasbeschermingsmiddelen alleen maar hoger”, zegt Timmermans. “Als voor volgend seizoen de aardappelcontractprijzen zakken, is dat een duidelijk signaal vanuit de verwerkende industrie dat ze minder grondstoffen nodig hebben.”

Behoefte aan nieuw evenwicht

De onzekerheden in de markt zorgen ervoor dat er meer op de centen wordt gelet. Er is snel behoefte aan een nieuw evenwicht op de markt. Als corona voorbij is dan hebben we alsnog met een economische kater te maken, zegt Timmermans. Door de economische malaise neemt de koopkracht wereldwijd af, waardoor men voorzichtiger wordt. Dat zal worden gevoeld in de out-of-home markt.

Stof tot nadenken

Corona geeft op boerderij-niveau veel stof tot nadenken. Een ander aspect is de richting naar duurzaamheid die door de maatschappij zo gewenst is, geeft Timmermans aan. Om in duurzaamheid een plek te geven heb je financieel gezonde boeren nodig. Financieel leeggelopen boeren kunnen niet investeren in een duurzame toekomst, want die zijn alleen maar bezig met overleven. Daarbij wordt de afzetmarkt voor aardappelen er niet makkelijker op. Protectionisme in de wereld ontstaan door dumping aantijgingen van frites helpt niet mee.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.