VVD-motie zal stikstofbeleid niet draaien

Braakman
Jan Braakman Redacteur
Natura 2000-gebied Springendal in Overijssel. - Foto: Martijn ter Horst
Natura 2000-gebied Springendal in Overijssel. - Foto: Martijn ter Horst

De 152e algemene vergadering van de VVD had afgelopen zaterdag een hoog virtueel gehalte.

Vanwege de coronamaatregelen werd de vergadering voor een groot deel vanuit woonkamers bijgewoond. Op initiatief van de Noord-Hollandse boerin en statenlid Mirjam Nelisse sprak de VVD uit innovatieve methoden om de stikstofuitstoot te verminderen nadrukkelijk op te nemen in het stikstofbeleid. Haar motie kreeg steun van tal van landbouwprominenten binnen de VVD, onder wie varkenshouder Annechien ten Have.

Volgens de motie vergroot de Nederlandse afhankelijkheid van geïmporteerd voedsel ‘nog verder’ als besloten wordt tot het uitkopen van boeren.

Warme opkoopregeling

VVD-Kamerlid Thom van Campen prees de motie, om er vervolgens zijn eigen uitleg aan te geven waarmee meteen de scherpe kant van de partij-oproep was afgehaald. Van Campen legde de motie zo uit, dat het past binnen de afspraken waar hij nu in samenspraak met onderhandelingspartners van ChristenUnie, CDA en D66 aan werkt. Hij zegt dat innovaties heel belangrijk kunnen zijn in het pakket van maatregelen dat het nieuwe kabinet moet nemen om de stikstofuitstoot te verminderen. Hij zei niet dat wat hem betreft eerst alle energie moet worden ingezet op innovaties, voordat er wordt overgegaan tot opkoop – wat de indieners van de motie wel voor ogen hadden.

Met Van Campens uitleg kan zowel het CDA als de ChristenUnie en D66 leven. Natuurlijk maken innovaties deel uit van het stikstofpakket (€ 25 tot € 30 miljard) waarover in de formatieonderhandelingen wordt gesproken. Net als een warme opkoopregeling voor boeren die willen stoppen. “We komen echt niet met de onteigeningspapieren het erf op”, beloofde Van Campen. Zijn kernwoorden zijn dezelfde als die in het nog niet gepubliceerde formatiestuk: gebiedsgericht en in samenspraak met de sector.

Meer over


Beheer