VVD: onderzoek gevolgen van parkenplan

Foto: ANP
IMG_ANP-425401053web

De VVD in de Tweede Kamer wil dat het kabinet goed laat onderzoeken wat de sociaal-economische gevolgen zijn van de verschillende plannen langs de kust van de Waddenzee.

De Kamerleden Aukje de Vries, Arne Weverling en Lodders vragen dat aan de ministers Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat en Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De VVD‘ers slaan aan op berichten over onrust bij pachters van buitendijks land aan de Waddenzeedijk in Friesland, die vrezen dat de grond die ze ’s zomers gebruiken voor het weiden van paarden, schapen, vleeskoeien en pinken in de toekomst mogelijk verloren gaat.

Zorgen over Verkenning Nationale Parken

Tegelijk maken de Kamerleden zich ook zorgen over de Verkenning Nationale Parken, die onder andere een goot deel langs de Groningse en Friese Waddenkust heeft aangewezen als een mogelijk nieuw soort nationaal landschapspark. Bij het gebied horen ook de waddeneilanden en de Waddenzee. Aandere gebieden zijn de Hollandse vastelandsduinen van Den Helder tot Hoek van Holland, de Zuidwestelijke Delta vanaf de Biesbosch tot en met de zonde voor de kust van Zeeland, de Veluw met overgangen naar de Rijn, de IJssel en de randmeren, en de IJsseldelta en Weerribben-Wieden met overgangen naar het Drents Plateau.

Weverling, De Vries en Lodders vragen de minister hoe het kan dat het advies over Nationale Parken Nieuwe Stijl veel partijen volstrekt heeft verrast.

Ruimte pootaardappelsector

In hun vragen stellen de VVD‘ers dat het van belang is dat de pootaardappelsector de ruimte moet blijven houden en krijgen in de noordelijke kleischil. Daarbij sluiten ze aan bij een brief van de Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV), de Nederlandse Aardappel Organisatie (NAO) en de veredelingsbedrijven/pootgoedhandelshuizen HZPC en Agrico aan de Tweede Kamer.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.