VVD: Waddenagenda niet ten koste van landbouw

De VVD in de Tweede Kamer is bezorgd om de mogelijke gevolgen voor de landbouw van de Waddenagenda.

Kamerleden Helma Lodders en Aukje de Vries slaan aan op kritiek vanuit akkerbouwkringen op het ontwerp Waddenagenda.

Volgens de Waddenagenda zal de kuststrook langs de Wadden meer natuurwaarden krijgen en zullen er brakwaterzones komen. De Nederlandse Akkerbouw Vakbond en de vakgroep Akkerbouw van LTO Nederland maken zich zorgen over de conceptplannen.

Gevolgen voor akkerbouw

Lodders en De Vries vragen aan de ministers van Infrastructuur en Waterstaat en Landbouw wat de gevolgen voor de akkerbouw zijn. “Welke onderzoeken hebben plaats gevonden om te toetsen wat de gevolgen zijn van de gekozen maatregelen voor de landbouw en meer specifiek de akkerbouw?”, vragen de Kamerleden.

Volgens de VVD‘ers is de kuststrook langs de Wadden in Noord-Holland, Friesland en Groningen van groot belang voor de voedselvoorziening. De belangen van de akkerbouw moeten zwaar worden meegewogen bij de Waddenagenda, aldus de Kamerleden. Zij willen dat het kabinet in elk geval in gesprek gaat met vertegenwoordigers vanuit de pootgoedsector.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.