VVD’ers tegen stikstofplannen kabinet

11-06 | |
“Ik begrijp de onrust heel goed”, stelde VVD-Kamerlid Thom van Campen in reactie op de motie tijdens het VVD-congres. Maar het plan is een vertrekpunt, zei hij. Foto: ANP
“Ik begrijp de onrust heel goed”, stelde VVD-Kamerlid Thom van Campen in reactie op de motie tijdens het VVD-congres. Maar het plan is een vertrekpunt, zei hij. Foto: ANP

De VVD-leden zijn tegen de stikstofplannen van het kabinet en hun eigen minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof).

Het vrijdag gepresenteerde stikstofplan gaat hen veel te ver. Veel boerenbedrijven zullen moeten verdwijnen, waardoor de leefbaarheid op het platteland in gevaar komt. Een motie waarin de Tweede Kamerfractie van de liberalen wordt opgeroepen tegen het huidige kabinetsplan te stemmen, werd na een felle en verhitte discussie met 51% van de stemmen gesteund tijdens het VVD-congres. In plaats van dit plan, moet er een ‘zorgvuldig, realistisch en liberaal stikstofbeleid’ komen. De motie was door VVD-Kamerlid Thom van Campen afgeraden.

Van Campen raadde motie af

De motie was ingediend door VVD-wethouder Mirjam Pauwels uit Assen en het Zuid-Hollandse Statenlid Mirjam Nelisse en was door ruim 800 VVD-leden mede-ondertekend. Het plan is een ‘krimpscenario zonder perspectief’, betoogde Nelisse.

Krimpscenario zonder perspectief

“Ik begrijp de onrust heel goed”, stelde VVD-Kamerlid Thom van Campen in reactie op de motie. Maar het plan is een vertrekpunt, zei hij. Het Kamerlid vindt het belangrijk dat per gebied wordt gekeken naar wat er moet gebeuren. “De natuur is in slechte staat. Niet alles kan meer overal.” Hij raadde de motie af, onder meer omdat de indieners stellen dat er een achterhaalde methode wordt gebruikt. “We gaan boeren niet opofferen en we gebruiken geen achterhaalde methodes om de stikstofuitstoot te berekenen”, zei Van Campen.

Plan terug naar tekentafel

Voor de stemming werd een felle discussie gevoerd door voor- en tegenstanders van het kabinetsplan. Voorstanders vinden dat er drastische maatregelen nodig zijn om te voorkomen dat Nederland op slot wordt gezet en er geen ruimte is voor onder meer woningbouw. Tegenstanders, zoals oud-Kamerlid Helma Lodders, vinden dat het plan terug naar de tekentafel moet. Het Limburgse Statenlid Teun Heldens stelde dat met het plan van het kabinet de ‘agrarische sector de nek wordt omgedraaid’. Hij riep de VVD en het CDA op uit het kabinet te stappen als het stikstofplan doorgaat.

ANP Algemeen Nederlands Persbureau
Meer over


Beheer