Skip to content

Waakzaamheid nodig bij reorganisatie NVWA

Waakzaamheid is nodig bij de reorganisatie van de NVWA.

Updated on:
Business
Opinie
Agri
Foto: ANP premium

Foto: ANP

Staatstoezicht kan en mag niet ondergebracht worden in een ambtelijke organisatie, waarschuwt Frans van Knapen. Hij roept de Tweede Kamer op tot waakzaamheid bij reorganisatie van de NVWA.

Bij het aantreden van het kabinet-Balkenende I (juli 2002) werd met het vooraf afgesproken regeerakkoord een majeure politieke blunder gemaakt. Het keuren van slachtvee (vleeskeuring), internationale handel (im- en export) van vee en vlees(producten) en de opsporing en bestrijding van dierziekten, werden alle ondergebracht bij de toenmalige Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Slager die eigen vlees keurt

Dat leek nog niet genoeg. Ook het onafhankelijke Veterinair Staatstoezicht op de Volksgezondheid (VHI), direct vallend onder de minister van Volksgezondheid, werd opgenomen binnen de NVWA.

Thorbecke zal zich omgedraaid hebben in zijn graf! Staatstoezicht kan en mag niet ondergebracht worden in een ambtelijke organisatie. Het kan toch niet zo zijn dat de slager zijn eigen vlees keurt (toezicht op het toezicht). Een slapende Tweede Kamer liet dit alles passeren.

Staatstoezicht kan en mag niet ondergebracht worden in een ambtelijke organisatie

Nu, na 20 jaar, komt opnieuw een grote reorganisatie op gang bij de NVWA om de ontstane opeenhoping van verantwoordelijkheden te ordenen zoals bedoeld door de onderliggende Europese regelgeving. Je hebt (i) keuringsdierenartsen en officiële assistenten van de vleeskeuring en (beperkt) dierwelzijn, voorts (ii) certificeringsdierenartsen voor internationale handel (im- en export) en (iii) dierenartsen voor dierziekte-opsporing en -bestrijding. Een onafhankelijk Staatstoezicht ziet in de beoogde nieuwe situatie toe op het functioneren van het stelsel.

Scherp in de gaten houden

Het is nu tijd om de beoogde plannen van LNV om dit stelsel te herzien scherp in de gaten te houden. We gaan terug naar een beproefd systeem van twintig jaar geleden! Dat is goed, als het Staatstoezicht (derde controleniveau in het voorstel) niet onder de paraplu van de NVWA komt te vallen, maar direct onder de minister, bij voorkeur die van VWS, tenzij LNV ook de Volksgezondheid meent te moeten toetsen.

Het Veterinair Staatstoezicht op de Volksgezondheid hoort niet in de NVWA te worden ondergebracht. Een nieuwe instantie wordt bij voorkeur direct onder de minister van Volksgezondheid geplaatst, daar gaat het immers over: volksgezondheid (zoönosen).

Op dinsdag 28 juni is de bespreking over deze nieuwe aanpak gepland in de Tweede Kamer. Naast bovenstaande zal de kennelijk veranderde visie op de argumenten om de uitvoering van de PM-keuring (die onder de huidige private aansturing met mandaat van de NVWA overigens prima functioneert) weer onder publiek domein te brengen, naar verwachting ook nader besproken worden. Hopelijk zijn de Kamerleden nu wel alert en terzake kundig voorbereid en overzien zij de financiële consequenties van de voorgestelde plannen voor het bedrijfsleven.

 

Snel delen

Frans van Knapen

prof. dr. Frans van Knapen is emeritus hoogleraar diergeneeskunde aan Universiteit Utrecht

Misset Uitgeverij B.V. Auteursrecht voorbehouden

Algemene voorwaarden Privacy Cookies

Beheer
WP Admin