Skip to content

Waarom blijft robotisering in de voedingsmiddelenindustrie achter?

Bedrijven die robotiseren presteren beter en zijn meer future-proof.

Foto: Canva/SeventyFour

Foto: Canva/SeventyFour

Een aantal weken terug heb ik geparticipeerd in een ‘deep dive’ sessie, georganiseerd door Startlife.

Tijdens de ‘deep dive’, gingen we in op de vraag: Waarom zien we weinig vernieuwende robotisering in de voedingssector? Door de huidige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en een toenemende schaarste van personeel, kan robotisering namelijk een goede oplossing zijn. Daarnaast is operational excellence een van de basisvoorwaarde voor een succesvol businessmodel. Het digitaliseren van je bedrijfsvoering en dan in het bijzonder het automatiseren van processen en robotiseren van productielijnen, biedt hiervoor kansen.

Beter presteren met robots

Bedrijven die robotiseren presteren beter en zijn meer future-proof. Toch loopt de voedingsmiddelenindustrie achter in de mate van robotisering van de bedrijfsactiviteiten. Hoe komt dit?

Vijf inzichten uit de sector:

1. Gevoeligheid robots: omstandigheden in food-productielocaties lenen zich minder makkelijk voor robots. Met name de gevoeligheid voor temperatuur, vocht, vet en stof is een belemmering. Robots zijn vaak moeilijk schoon te houden (hygiëne);

2. Financiële drempels: marges in food zijn over het algemeen laag in verhouding tot het kapitaal dat nodig is voor robotisering. Daarnaast moeten door innovaties vaak de bestaande productielijnen worden heringericht, ook dat vraagt extra investering;

3. Cultuur: in het algemeen kent de foodsector een redelijk conservatieve grondslag met betrekking tot (dergelijke) technische innovatie;

4. Personeel: werken met robots vergt ook ander opgeleid personeel en ook die zijn lastig te vinden (in een krappe arbeidsmarkt);

5. Maatwerk: veel robots zijn ontworpen en ingericht op standaard productiewerk. In de voedingssector, neem als voorbeeld vlees, gaat het veelal om maatwerk. Het ene karkas is het andere niet en om dan de juiste snit te snijden vraagt vaak handwerk in plaats van standaardprocessing door robots.

Nieuwe oplossingen zijn noodzakelijk om als onderneming toekomstbestendig te zijn

Kortom, voldoende drempels en uitdagingen om te slechten. Want robotisering in de voedingssector blijft interessant, vooral door de groeiende krapte op de arbeidsmarkt. Voor ondernemers zaak om hun eigen productieproces tegen het licht te houden, af te vragen welke van bovengenoemde blokkades in robotisering voor hun bedrijf opgaat en hoe je deze kan tackelen. Nieuwe oplossingen zijn noodzakelijk om als onderneming toekomstbestendig te zijn. Dus kansen voor start-ups op het gebied van robotisering.

Snel delen

Afbeelding
Marcel Lambregts

Sectormanager Food bij Rabobank

Misset Uitgeverij B.V. Auteursrecht voorbehouden

Algemene voorwaarden Privacy Cookies

Beheer
WP Admin