Wageningen maakt groeimodel aardappelen

09-07-2020 | |
Foto: Ton Kastermans Fotografie
Foto: Ton Kastermans Fotografie

Wageningen University & Research (WUR) werkt aan een groeimodel voor aardappelen.

Het doel ervan is om een perceelspecifieke opbrengstvoorspelling te geven per vroegrijpheidsklasse op basis van diverse variabelen die hier invloed op hebben. “We bouwen ook waarschuwingen in bij een dreigend water- of stikstoftekort van het gewas”, vertelt Johan Booij van WUR. “Daarmee kan de teler op tijd bijsturen met bemesting of beregening. Een andere vraag uit de praktijk is om een bedrijfsoverzicht met prioritering van percelen weer te geven, ofwel welk perceel heeft als eerste aandacht nodig.”

Platform Farmmaps

Voor het groeimodel is het platform Farmmaps in ontwikkeling, dat een opvolger wordt van Akkerweb. “Farmmaps brengt allerlei open databronnen bij elkaar als input voor het groeimodel. Denk aan de bodemkaart van Nederland, perceelsgrenzen, teeltregistratie, et cetera”, aldus Booij.

Uitgebreide marktinformatie over aardappelprijzen vind je op FoodAgribusiness.nl/markt

Tholhuijsen
Leo Tholhuijsen Redacteur
Meer over


Beheer