Doorgaan naar artikel

Wageningen: Timmermans heeft punt

F2F kan voor de Nederlandse zuivel negatieve economische gevolgen hebben, van veevoerleveranciers tot de supermarkten, zei Jongeneel begin oktober. - Foto: Hans Prinsen premium

F2F kan voor de Nederlandse zuivel negatieve economische gevolgen hebben, van veevoerleveranciers tot de supermarkten, zei Jongeneel begin oktober. - Foto: Hans Prinsen

Een bredere beoordeling van de effecten van de Van-Boer-tot-Bordstrategie (F2F) en de Biodiversiteitsstrategie is nodig, stelt onderzoeker Roel Jongeneel van Wageningen Economic Research.

Jongeneel reageert op de oproep van Europees Commissaris Frans Timmermans. De Eurocommissaris  vindt dat de landbouweconomen bij de beoordeling van de Europese beleidsplannen een te smalle blik hebben en zich niet alleen moeten focussen op de effecten voor de primaire producent.

De Wageningse onderzoekers betwijfelt of de uitkomst van zo’n brede assessment het resultaat oplevert dat Timmermans graag ziet.

Het maken van een ‘impact-assessment’ is ingewikkeld, stelt Jongeneel. Er zijn veel factoren die uiteindelijk meebepalend zijn voor de impact. Daarbij gaat het om de details, die ontbreken in de studies die tot nu toe gedaan zijn. “En het venijn zit in de details.”

Negatieve economische gevolgen

Op een bijeenkomst over duurzame voedselsystemen en de Europese zuivel, begin oktober, stelde Jongeneel dat de F2F voor de Nederlandse zuivel negatieve economische gevolgen kan hebben. Dat geldt de gehele zuivelketen, van veevoerleveranciers tot de supermarkten.

“Als het productievolume in de landbouw gaat krimpen heeft dat ook gevolgen voor die toeleverende en verwerkende sectoren”, stelt Jongeneel. Een procent krimp bij de primaire landbouw hoeft niet tot een evenredige krimp in de aanpalende sectoren te leiden. Sommige bedrijven kunnen een wegvallend aanbod compenseren door elders in te kopen.

Verlies groter in rest van de keten

Jongeneel zegt dat ‘kijkend naar de euro’s (en niet alleen naar de percentages) het verlies aan inkomen in de rest van de keten in absolute zin waarschijnlijk substantieel groter is dan in de landbouw’. Hij geeft als voorbeeld de zuivel, waar de toegevoegde waarde van het product vooral wordt gerealiseerd buiten de primaire sector.

Beheer
WP Admin