Wageningen UR onder vuur na rapport MijnVoer.nl

08-04 | |
Foto: Henk Riswick
Foto: Henk Riswick

Econoom varkensproductie Robert Hoste van Wageningen UR heeft het verbruid bij de mengvoerindustrie. Aanleiding is zijn rapport in opdracht van internetplatform MijnVoer.nl.

In dit rapport staat dat de kostprijs van een varken vanaf big tot afleveren 16 cent per kilo geslacht gewicht kan dalen als varkenshouders via MijnVoer.nl voer kopen. Dit komt ruwweg voor de helft door de lagere inkoopprijs voor voer bij deze internetwinkel. De andere helft is het gevolg van betere technische resultaten in de stal.

Geen harde cijfers

Voor de tweede helft van de claim ontbreekt echter een onderbouwing. Wageningen-econoom Hoste is voor de verbetering van de technische resultaten uitgegaan van ervaringen afkomstig van nutritionisten die varkenshouders begeleiden die online voer bestellen. Hoste heeft getoetst of deze ervaringen vallen binnen standaardafwijkingen voor deze technische resultaten. Dat doen ze. Maar of de gegevens van de voerspecialisten kloppen, weet hij niet. Hoste reageert als volgt: “Wij zijn daar te naïef in geweest. We hadden de betrouwbaarheid van de gegevens beter moeten checken.”

Geen database met cijfers

Na meerdere malen bellen blijkt dat MijnVoer.nl geen cijfers kan leveren van de gemiddelde technische resultaten van de varkens die op hun voer zitten. MijnVoer.nl-directeur Petra Tielemans blijft zeggen dat de groei van de varkens die voer van hen krijgen 50 gram boven het landelijk gemiddelde zit en de voederconversie 0.15 lager is. Tielemans: “Wij staan daar achter.”

Rectificatie

De mengvoerindustrie is woedend dat Hoste met Wageningen UR zich voor het karretje van MijnVoer.nl heeft laten spannen. De conclusies van het rapport en het bijbehorende persbericht zijn door sommige agrarische media breed uitgemeten, zowel in print als online. Via koepelorganisatie Nevedi hebben de mengvoerbedrijven hun bezwaren bij Wageningen UR neergelegd. Wageningen UR heeft naar aanleiding van de klacht de werkprocedures aangepast, laat Nevedi-directeur Henk Flipens weten. Volgens hem zijn er ook mengvoerbedrijven die een rectificatie eisen van Wageningen UR, naar aanleiding van beweringen in het rapport over MijnVoer.nl.

van Dooren
Kees van Dooren RedacteurBeheer