Wakker Dier in aanval op ‘industriële’ melkveehouderij

22-04 | |
Foto: Ruud Ploeg
Foto: Ruud Ploeg

Wakker Dier gaat vol in de aanval op de melkveehouderij.

Deze sector heeft in de ogen van de actiegroep de afgelopen tien jaar te veel een industrieel karakter gekregen met nadelige gevolgen. Ze spreekt van een ’droevig beeld’ van schaalvergroting en intensivering, terwijl ‘ernstige dierenwelzijnsproblemen’ amper aangepakt zouden zijn. Om het tij te keren is volgens Wakker Dier halvering van het aantal stuks melkvee nodig – met behoud van het aantal boeren.

‘In tien jaar niks verbeterd’

De actiegroep zette Wageningen Livestock Research aan het werk. Dat maakte een ’ongeriefanalyse’ van de sector, een inventarisatie van welzijnskwesties. Die geeft een redelijk genuanceerd beeld. Op sommige punten is het welzijn verbeterd, zoals ruimte in de stal, op andere niet, zoals poot- en klauwaandoeningen. Wakker Dier geeft er een uitgesproken negatieve draai aan en stelt dat er in tien jaar niks is verbeterd. Ze stelt onder meer dat uierontsteking een groot probleem is en dat de helft van de melkkoeien dat jaarlijks heeft. In het rapport staat dat een kwart tot een derde van de dieren die aandoening krijgt.

Oppewal
Johan Oppewal RedacteurBeheer

3/3 artikelen over | Registreer voor meer artikelen