‘Wat is de agrarische sector waard?’

20-11-2019 | |
Schoonvelde
Henk Schoonvelde Melkveehouder
Foto: ANP -
Foto: ANP

In een periode dat het duidelijk armpje drukken is geworden in Nederland over de beschikbare leef- en milieuruimte, is er op de achtergrond een interessante discussie ontstaan over de toegevoegde waarde van de Nederlandse agrarische sector.

Ook hier zie je alweer dat je, net als met klimaat- of stikstofrekenmodellen, prachtige spreadsheets kunt maken die heel aannemelijk lijken. Of het eindgetal nu echt recht doet aan de werkelijke situatie blijft een vraag.

In de huidige tijd willen wij alles graag vangen in getallen. Dat schept blijkbaar orde in onze hoofden. Dat is niet altijd de juiste weg, in mijn optiek. De getallen zijn niet meer dan een hulpmiddel om het geheel te overzien.

Als wij het hebben over de waarde van de agrarische sector in Nederland, komt LTO graag met het gegeven dat ruwweg een kleine 10% van de banen en economie gerelateerd zijn aan de agrarische sector. Echter, het CBS komt op een bbp-bijdrage van 1,4%. Wie heeft er nu gelijk? Geen van de twee, denk ik.

Een feest voor de consument, zoals ons economische systeem is ingericht

Hoe wil je het maatschappelijke belang van de agrarische sector in een getal vangen, terwijl deze sector voor een heel lage prijs zorgt voor een historisch ongekende beschikbaarheid van veilig en voldoende voedsel? Daarnaast zorgt de agrarische sector ervoor dat meer dan 50% van ons landoppervlak nagenoeg zonder maatschappelijke kosten, onderhouden wordt.

Bovendien moeten wij goed kijken hoe wij onze economie hebben ingericht. De competitieve agrarische sector kan zeker als aanjager worden gezien van de relatief lage prijzen voor voedsel in de Nederlandse supermarkten. Een feest voor de consument, zoals ons economische systeem is ingericht. Dat is toch ook waar het de maatschappij om gaat?

Discussie over productiemethode is een luxe die wij ons in Nederland kunnen permiteren

Een doorkijkje naar de toekomst past hier ook bij. Hoe blij wordt de maatschappij en met name de categorie beneden modaal, bij een lokale gereguleerde kringlooplandbouw met aanzienlijk hogere voedselprijzen?

Zeker, de discussie voeren over de huidige en toekomstige competitieve productiemethoden is een luxe die wij ons in Nederland kunnen permitteren, mede dankzij de huidige landbouw.

Maar laten wij ook nuchter blijven. Ook al laat het zich niet gemakkelijk in een getal vangen, het huidige systeem is zeker niet zo slecht als sommigen ons willen doen voorspiegelen.Beheer