Waterschap Limburg plaatst 800 stuwen voor waterbehoud

Foto: Peter Roek
Foto: Peter Roek

Waterschap Limburg plaatst 800 stuwen in bermsloten om water in het buitengebied zo lang mogelijk vast te houden.

Dit moet onder andere de landbouw en natuur ten goede komen. Dat meldt Waterschap Limburg.

Berm- en kavelsloten

Vanuit afspraken in het verleden zijn er al ruim 1.500 zogenoemde boerenstuwen in Noord-Limburg. Schap-bestuurslid Har Frenken: “Ook gemeenten, natuurorganisaties en land- en tuinbouw zijn in het bezit van vele duizenden kilometers aan zogenaamde berm- of kavelsloten. Ook die spelen een belangrijke rol in het waterbeheer. Daarom plaatst Waterschap Limburg, samen met gemeenten, natuurorganisaties en de LLTB de komende tijd honderden extra stuwen in deze sloten.” De extra stuwen worden vooral in Midden- en Noord-Limburg geplaatst. Droogte is daar een groter probleem dan in Zuid-Limburg, vanwege onder andere de zandgronden.

Waterstand regelen

Door het plankje in de stuw hoger af lager te zetten, kan de waterstand geregeld worden. Waterschap Limburg zorgt voor de plaatsing van de stuw, het periodieke onderhoud en eventuele reparaties. De terreineigenaar is verantwoordelijk voor de bediening en het kleine onderhoud zoals het verwijderen van begroeiing. Aanvragen van een stuw kan online op de website.

Terughoudend bij peilverlaging

Ook andere waterschappen houden op dergelijke wijze zo lang mogelijk water vast. Bijvoorbeeld het Brabantse schap de Dommel. Het schap laat weten dat de grondwaterstanden beter zijn dan in januari dit jaar, maar nog steeds niet op ‘normaal’ peil. Zeker niet met het droge lenteweer en weinig neerslag in opkomst. Het schap is daarom terughoudend met aanvragen voor peilverlaging voor bijvoorbeeld de bewerking van landbouwgrond. Ook na 1 maart. Boeren mogen naar zeggen van het schap wel rekenen op ‘gebiedsgericht maatwerk en overleg’.

Essink
Stefan Essink Redacteur
Meer overBeheer