Doorgaan naar artikel

Waterschap Vechtstromen legt verbod glyfosaat op

Percelen bewerkt met glyfosaat. - Foto: Ronald Hissink

Percelen bewerkt met glyfosaat. - Foto: Ronald Hissink

Pachters van gronden van het waterschap Vechtstromen mogen binnenkort geen glyfosaat meer gebruiken. Het gaat om pachters die een nieuw contract afsluiten met het schap.

Voor lopende pachtcontracten wordt gekeken of boeren een compensatie kunnen krijgen voor het niet gebruiken van glyfosaat. Dat heeft het algemeen bestuur besloten.

Toelating

Vechtstromen loopt daarmee vooruit op een herbeoordeling van glyfosaat door Europa. In 2017 werd het middel na veel discussie opnieuw toegelaten. Wetenschappelijke studies die aanduiden dat het middel kankerverwekkend is, liggen ten grondslag aan die discussie. Volgend jaar december moet over een hernieuwde goedkeuring besloten zijn.

Geen landelijk verbod

Het schap is niet de eerste die een verbod in wil voeren. Ook boeren in de provincie Noord-Brabant mogen op pachtgronden van de provincie geen glyfosaat meer gebruiken. Eenzelfde verbod geldt voor pachters in Noord-Holland. Dat sluit aan bij de trend dat steeds meer verpachters duurzaamheids- en milieu-eisen opleggen. Demissionair landbouwminister Carola Schouten legt geen landelijk verbod op. Zij ziet geen reden om op basis van de huidige wetenschappelijke inzichten het gebruik te beperken. Schouten zegt de adviezen van Efsa, Echa en het CTGB te hebben gebruikt bij de onderbouwing van het besluit in 2017 om glyfosaat voor een periode van vijf jaar glyfosaat weer toe te staan, ondanks dat een meerderheid van de Tweede Kamer voor een verbod is van het gebruik op Rijkspachtgronden.

Beheer
WP Admin