Waterschappen: koppel stikstofproblematiek ook aan waterkwaliteit

20-08 | |
Ook andere provincies pleiten ervoor om in één klap alle problemen aan te pakken: waterkwaliteit, droogte, klimaatverandering en stikstofuitstoot. - Foto: Hans Prinsen
Ook andere provincies pleiten ervoor om in één klap alle problemen aan te pakken: waterkwaliteit, droogte, klimaatverandering en stikstofuitstoot. - Foto: Hans Prinsen

Koppel het stikstofprobleem aan waterkwaliteitsdoelen. Die boodschap legt de Unie van Waterschappen maandag op tafel bij het kabinet en stikstofbemiddelaar Johan Remkes.

Ook andere provincies pleiten ervoor om in één klap alle problemen aan te pakken: waterkwaliteit, droogte, klimaatverandering en stikstofuitstoot.

Het zou volgens de Unie een “gemiste kans” zijn om nu niet direct in te zetten op al deze gebieden. Andere gesprekspartners beamen dat. “Anders zitten we over een jaar weer bij Remkes aan tafel.” Naast de provincies en de Unie van Waterschappen zijn maandag onder meer de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Interprovinciaal Overleg (IPO) erbij.

IPO: reductie per gebied

Het IPO vertelt dat het eerder gepubliceerde stikstofplan het uitgangspunt blijft voor het aanpakken van de stikstofcrisis. Hierin geeft het wel aan dat er duidelijkere richtlijnen nodig zijn voor het reduceren van stikstofuitstoot. Die zijn er inmiddels met de eerste plannen van stikstofminister Christianne van der Wal. “Verder heeft de minister meerdere keren herhaald dat haar plannen niet in beton gegoten zijn”, zegt een woordvoerder van het IPO. “We kijken dus naar reductie per gebied en niet naar de vierkante kilometer.”

Sommige provincies sturen hun gedeputeerden op het gebied van landbouw naar het overleg met het kabinet en Remkes maandag, zoals Noord-Brabant en Gelderland, de provincies met de meeste boerenbedrijven. “Het is mogelijk dat sommige provincies liever willen vasthouden aan 2035, in plaats van een reductie van stikstofuitstoot in 2030. Bij die opvattingen zullen zij dan zelf het woord doen”, zegt de IPO-woordvoerder.

Overijssel houdt vast aan 2035


Een provincie die wil vasthouden aan 2035 is Overijssel, vertelt gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher. “We willen ons aan de wet houden zoals die er nu ligt. We zijn al zeker tien jaar bezig met natuurherstel. Daarin zijn mooie stappen gemaakt, maar we hebben die extra tijd echt nog nodig om iedereen mee te krijgen en een toekomstbestendig plan neer te zetten.”

Overijssel heeft een groot agrarisch gebied. “Naast natuurdoelen zijn een duurzame toekomst voor deze agrarische sector en leefbaarheid van ons platteland ook erg belangrijk.” De gedeputeerde hoort veel onzekerheden bij de boeren die hij spreekt. “We gaan met iedereen om tafel en willen dat ze allemaal achter het beleid staan.”

Gelderland reageert dat de provincie zich niet kan vinden in de reductiepercentages per gebied die Van der Wal heeft genoemd, maar ruimte voor aanpassing zou mogelijk zijn. Een woordvoerster van Gelderland benadrukt wel dat de provincie de beoogde stikstofvermindering van 7,5 kiloton wil halen. Hierin moeten alle sectoren bijdragen, niet alleen de landbouw, vertelt ze. Ook Overijssel vindt dat de hele samenleving moet bijdragen om het stikstofprobleem op te lossen. De provincie Noord-Brabant zegt het standpunt van de gedeputeerde niet te kunnen toelichten voorafgaand aan het gesprek van maandag.

De VNG was niet bereikbaar voor commentaar.

ANP Algemeen Nederlands Persbureau
Meer over


Beheer