Waterschapslasten 2020 stijgen 4,6%

De waterschapslasten voor huishoudens en boerenbedrijven gaan dit jaar fors omhoog.

Waterschappen verwachten dit jaar ruim € 3 miljard aan heffingen te innen. Dat is 4,6% meer dan in 2019. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van begrotingscijfers van de waterschappen.

Grootste stijging sinds 2009

Met de opbrengsten dekken de waterschappen grotendeels de kosten die zijn maken voor hun twee hoofdtaken: het watersysteem en de afvalwaterzuivering. De opbrengsten uit watersysteemheffingen stijgen dit jaar met 5,2% naar € 1,6 miljard, terwijl de opbrengsten uit de zuiveringsheffingen met 4% stijgen naar € 1,4 miljard. Dit is voor beide hoofdtaken de hoogste stijging in lasten sinds de invoering van het huidige belastingstelsel in 2009.

Grootste lastenstijgingen in Limburg en Friesland

Waterschap Limburg en Wetterskip Fryslân voeren de hoogste lastenstijging door dit jaar. Limburg verwacht 16% meer opbrengsten van de taak watersysteem en bijna 9% meer voor de waterzuivering. De lastenverhogingen zijn volgens het schap nodig voor bescherming tegen hoogwater in de Maas, tegen wateroverlast en voor oplossingen voor waterbeschikbaarheid in droge periodes. Wetterskip Fryslân verhoogt de heffing voor het watersysteem met ruim 13%. Ook het Friese schap investeert de komende jaren in de watersystemen om voorbereid te zijn op meer natte periodes en langdurige droogte.

Slechts één daling in lasten

Ook de andere negentien waterschappen kampen met soortgelijke uitdagingen in nattere winters en drogere zomers. Ook aangescherpte wet- en regelgeving kan leiden tot extra kosten en investeringen bij de schappen. Enkel bij schap De Stichtse Rijnlanden is voor dit jaar een kleine daling te zien in de zuiveringsheffing.

Driekwart bij huishoudens, kwart bij boeren en bedrijven

Ruim driekwart van de heffingen komt voor rekening van huishoudens, terwijl een kwart voor rekening komt van boeren en bedrijven. Om een indicatie van de kostenstijgingen te geven, heeft het CBS gerekend met een gemiddeld boerenbedrijf met € 400.000 aan opstallen, 40 hectare grond en 3 vervuilingseenheden. Een boerenbedrijf binnen het werkgebied van waterschap Limburg betaalt in dat geval dit jaar 14% meer aan waterschapsbelasting (€ 2.526). Boeren binnen het werkgebied van hoogheemraadschap Delfland zijn dit jaar het duurste uit: zij betalen gemiddeld € 7.631. Het landelijk gemiddelde voor een boerenbedrijf ligt op € 3.984.

Nederland telt in totaal 21 waterschappen. Zij beheren bijna 18.000 kilometer aan waterkeringen en 225.000 kilometer aan waterlopen. Daarnaast zuiveren zij circa 2 miljard kubieke meter afvalwater in 327 zuiveringsinstallaties.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.