Watertransport mogelijk verder in het gedrang

22-08 | |
ForFarmers-locatie in Lochem aan het Twentekanaal. Als het kanaal gesloten wordt, kan ForFarmers uitwijken naar andere fabrieken voor voerproductie. Foto: Jan Willem Schouten
ForFarmers-locatie in Lochem aan het Twentekanaal. Als het kanaal gesloten wordt, kan ForFarmers uitwijken naar andere fabrieken voor voerproductie. Foto: Jan Willem Schouten

Drastische maatregelen die het transport over water treffen, worden mogelijk binnenkort realiteit.

Wanneer de waterstand verder zakt, wordt de IJssel mogelijk eenrichtingsverkeer en wordt het Twentekanaal wellicht gesloten. Het hoogteverschil tussen het Twentekanaal en de IJssel is door de droogte flink toegenomen. Daardoor worden pompen bij de sluis bij Eefde ingezet om het water terug te pompen na het schutten van de schepen. Wanneer dat niet meer lukt, wordt het Twentekanaal mogelijk gesloten.

Extra planningswerk bij ForFarmers

Voerfabrikant ForFarmers is voor een deel afhankelijk van aanvoer van grondstoffen via het Twentekanaal. Het heeft drie fabrieken langs het kanaal staan. Een woordvoerder laat weten dat het bedrijf zorgt voor zo groot mogelijke grondstofvoorraden in de fabrieken en meer aanvoer via transport over de weg. Het leidt tot extra planningswerk en brengt extra kosten met zich mee. Het bedrijf kan ook uitwijken naar andere fabrieken voor de productie van veevoer, wanneer de productie in de fabrieken aan het Twentekanaal in het gedrang komt. ForFarmers zegt er alles aan te doen om voer te kunnen blijven leveren.

Eenrichtingsverkeer op de IJssel

Rijkswaterstaat zal eventueel eenrichtingsverkeer instellen op de IJssel voor alle scheepvaart vanaf een zogenoemde minst gepeilde diepte van 1,45 meter. Die was afgelopen dagen 1,50 meter. Scheepvaart vanuit Duitsland richting Kampen en de Twentekanalen moet na het ingaan van deze maatregel omvaren. Anne-Ruth Scheijgrond van Port of Twente vertelt tegen regiokrant Tubantia dat nu al weinig schippers vanaf de IJssel het Twentekanaal nog op willen vanwege de onzekere situatie.

Hoewel de waterstand van de Rijn bij Lobith tegen het eind van de week enigszins gaat stijgen, is de opleving van korte duur, volgens Rijkswaterstaat, want volgende week daalt het waterpeil alweer naar recordlage standen. De IJssel is grotendeels afhankelijk van watertoevoer door de Rijn.

Water uit Zwitserland

De tijdelijke stijging van de waterstand deze week is te danken aan fikse regenbuien in Zwitserland. Water uit Zwitserland doet er drie tot vier dagen over om via de Rijn Nederland te bereiken. In Duitsland en in het oosten van Nederland is veel minder regen gevallen. Als de kleine piek uit Zwitserland voorbij is, zakt het waterpeil dus weer.

De Maas

Regenrivier de Maas krijgt water uit Frankrijk en België, maar daar heeft het ook niet veel geregend. De Maas staat nu al wekenlang op een zeer laag peil. Omdat die rivier met stuwen en sluizen wordt geregeld, heeft de scheepvaart op de Maas minder last van de lage waterstanden. Wel moet de beroepsvaart zeer lang wachten voor sluizen, omdat meestal pas schepen worden doorgelaten als de sluis vol ligt.

Kloosterman


Beheer