Watervraag beter afstemmen tussen boer en industrie

Het Vlaamse landschap. Om inzicht te krijgen in wie wanneer water nodig heeft, lanceert de Vlaamse overheid de online WaterRadar. Foto: Canva
Het Vlaamse landschap. Om inzicht te krijgen in wie wanneer water nodig heeft, lanceert de Vlaamse overheid de online WaterRadar. Foto: Canva

Boer, industrie en overheid moeten hun watervraag beter op elkaar afstemmen, om te voorkomen dat in periode van droogte het aanbod te weinig blijkt.

Om inzicht te krijgen in wie wanneer water nodig heeft, lanceert de Vlaamse overheid de online WaterRadar. “Daarmee kunnen land- en tuinbouwers eenvoudig op zoek gaan naar geschikte alternatieve waterbronnen in de buurt van hun percelen”, legt Tim De Cuypere, onderzoeker bij Inagro, een van de iniatiefnemers uit. “Concreet ligt de focus op zowel gezuiverd huishoudelijk afvalwater van Aquafin-installaties als op gezuiverd afvalwater van voedingsverwerkende bedrijven. Daarnaast kunnen geïnteresseerde bedrijven en lokale overheden via deze tool inzicht krijgen in de theoretische irrigatiebehoefte op regionale schaal.”

Alternatieve waterbronnen in de buurt

Door een locatie of adres in te geven in de zoekfunctie kunnen telers eenvoudig nagaan welke alternatieve waterbronnen er in de buurt beschikbaar zijn. De viewer toont onder meer het adres en de contactgegevens van de wateraanbieder, evenals de gemiddeld beschikbare daghoeveelheid (uitgedrukt in m3) en de chlorideconcentratie van het aangeboden water.

De kaart maakt in één oogopslag duidelijk in welke regio’s de potentiële watervraag het hoogst is

De WaterRadar visualiseert naast het wateraanbod ook de theoretische irrigatiebehoefte op regionale schaal. Daarvoor brachten de projectpartners de aanwezige teelten op de percelen over heel Vlaanderen in kaart voor 2020. Per gewas(groep) maakten ze vervolgens een ruwe inschatting van de extra irrigatiebehoefte voor het volledige groeiseizoen, bovenop de natuurlijke neerslag. Ze gingen daarbij uit van een normaal weerpatroon. “De kaart maakt in één oogopslag duidelijk in welke regio’s de potentiële watervraag het hoogst is”, licht Tim De Cuypere toe.

Duurzaam en circulair watergebruik

“Bedrijven die water willen aanbieden aan land- en tuinbouwers kunnen via de WaterRadar verifiëren hoe groot de potentiële vraag naar water in hun regio is”, gaat De Cuypere verder. “Lokale overheden kunnen de WaterRadar consulteren om kennis op te doen over de regionale irrigatiebehoefte. Zo kunnen lokale projecten opgestart worden die de vraag naar en het aanbod van water beter rijmen, en dus duurzaam en circulair watergebruik faciliteren.”

Online platform WatchITgrow

Om de actuele irrigatiebehoefte op perceelniveau beter in te schatten, gaan de partners van het VLAIO-project Irrigatie 2.0 ook aan de slag met bodemvochtsensoren, satellietbeelden, weersvoorspellingen en een gewasgroeimodel. “Binnenkort kunnen telers zelf de actuele irrigatiebehoefte van hun percelen met bloemkool, spinazie en aardappelen opvolgen via het online platform WatchITgrow”, klinkt het. “Daarvoor wordt het AquaCrop-model geïntegreerd. Dat computermodel van de Landbouw- en Voedselorganisatie van de Verenigde Naties (FAO) kan snel en eenvoudig de waterbehoefte van gewassen voorspellen, rekeninghoudend met het type gewas, de bodemtextuur en de weersvoorspellingen.”

Vilt Vlaams infocentrum land- en tuinbouwBeheer