WDODelta: grondwater blijft laag, peilen maximaal

De grondwaterstanden in het werkgebied van waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) zijn laag.

Vooral in het noordelijke deel van het werkgebied (de lijn boven Zwolle tot Assen), waar in tegenstelling tot het zuidelijke deel (Zwolle tot Deventer) minder neerslag viel. Het schap houdt zoveel mogelijk water vast en voert meer water aan dan normaal in deze periode vanuit de IJssel, de Vecht en het IJsselmeer. Dat meldt WDODelta in een droogte-update.

Maatregelen

Het schap heeft de waterpeilen in sloten, weteringen en kanalen ingesteld op maximaal peil. Hiermee probeert het schap de landbouw en natuur een zo goed mogelijk peil te bieden. Waar het kan wordt extra water aangevoerd. Watergangen worden extra gecontroleerd en in een enkel geval eerder gemaaid om wateraanvoer mogelijk te maken. De aanvoercapaciteit ligt gemiddeld op 60% van de totale capaciteit.

Beregenen

De grondwaterstanden in het zuidelijke deel staan normaal tot laag voor de tijd van het jaar. Iets meer neerslag is daar de oorzaak van. In het noordelijke deel is de stand vooral laag voor de tijd van het jaar. Dat merkt het schap door het aantal meldingen van boeren voor het beregenen van gewassen met oppervlaktewater of ondiep grondwater. Dat is (nog) niet verboden in het werkgebied van WDODelta. In Nederland geldt momenteel een beregeningsverbod uit oppervlaktewater in het werkgebied van waterschappen de Dommel en Brabantse Delta (N.-Br.).

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.