Weer iets meer weidegang

21-12-2021 | |
Sinds 2015 vertoont het percentage weidegang weer een stijging. - Foto: Jan Willem van Vliet
Sinds 2015 vertoont het percentage weidegang weer een stijging. - Foto: Jan Willem van Vliet

Het percentage melkveebedrijven dat de koeien weidegang biedt is toegenomen tot 84%. Ruim boven het doel van 81,2% uit 2012.

Het percentage melkveebedrijven dat hun koeien weidegang biedt is met 0,3% toegenomen tot 84%. Dat meldt ZuivelNL. In 2012 lag het percentage (deel)weidegang op 81,2. Omdat in de jaren daarna het percentage nog verder afnam, hebben de melkveehouders in samenwerking met de Convenant Weidegang-partners er aan gewerkt om deze trend om te buigen. Sinds 2015 vertoont het percentage weidegang weer een stijging en in 2018 werd voor het eerst het doel uit 2012 weer gehaald. Maar ook in de jaren daarna is het percentage bedrijven met weidegang blijven stijgen.

Twee vormen van weidegang

ZuivelNL meldt dat veehouders tussen twee vormen van weidegang op hun bedrijf kunnen kiezen. De belangrijkste daarbij is volledige weidegang waarbij de koeien ten minste 120 dagen, 6 uur lang per dag buiten lopen. Daarnaast kan de melkveehouder ook kiezen voor deelweidegang, waarbij minimaal een kwart van de veestapel buiten komt. In 2021 is vooral het aandeel bedrijven dat alle koeien buiten laat lopen toegenomen. Het aandeel volledige weidegang nam toe naar 77,9%. In 2020 was dat 0,4% lager. Een omgekeerde trend is te zien bij deelweidegang. Dat is met 0,3% afgenomen tot 6,1%.

Weidemelklogo

Het oplopende percentage weidegang wordt vooral toegeschreven aan de initiatieven die partijen uit de zuivelketen hebben ondernomen om de weidegang te stimuleren. Zo is de weidegangpremie die de verschillende verwerkers uitkeren aantrekkelijk. Daarnaast brengen de zuivelbedrijven met succes producten van weidemelk op de markt, herkenbaar aan het weidemelklogo. Ook hebben boerenorganisaties diverse initiatieven genomen om veehouders te ondersteunen bij hun bedrijfsvoering met het doel het melkvee weer te laten weiden.

Hogenkamp


Beheer