Skip to content

Weet wat je eet is belangrijk

Updated on:
Column
Sustainable food
Foto: Canva

Foto: Canva

Hoe mooi is het als boerenbedrijven een goede boterham kunnen verdienen en ze ook meewerken aan natuurherstel, een beter milieu en een betere gezondheid.

Waarschijnlijk zijn er weinig momenten aan te wijzen in de Nederlandse landbouwgeschiedenis waar zoveel uitdagingen en dossiers op keukentafels lagen. Het gaat over stikstof, bodemvruchtbaarheid, gezondheid, broeikasgassen, biodiversiteit, kringlopen, klimaatverandering, zonneparken en windmolens. Hierbij spelen altijd de vragen over de ‘echte prijs’, verdienmodellen en de volhoudbaarheid een rol.

Verder zijn er nogal wat mensen die meer ruimte willen voor wonen, werken, reizen en recreëren. Ook willen sommigen meer aandacht voor het welzijn van dieren, gezondheid en duurzame voedingsmiddelen. Al snel kom je tot de conclusie dat niet alles kan in dit kleine land. Kortom, we moeten keuzes maken.

Voor een toekomstbestendige lucratieve landbouw zijn nieuwe verdienmodellen en samenwerkingsverbanden cruciaal

Kiezen is voor veel beleidsmakers en bestuurders buitengewoon lastig. Ze krijgen dan bijna altijd te maken met voor- en tegenstanders. Om deze redenen wordt er te vaak gekoerst op de ervaringen uit het verleden. Toch is het van levensbelang voor de innovatieve en kennisintensieve Nederlandse landbouw nieuwe wegen te bewandelen. Voor een toekomstbestendige lucratieve landbouw zijn nieuwe verdienmodellen en samenwerkingsverbanden cruciaal. Als je in Nederland kiest voor ‘alles’, kies je feitelijk niet.

Meer transparantie

Daarom denk ik dat het beter is om te kiezen voor een betere samenwerking tussen gebiedspartijen. Te kiezen voor een betere samenwerking tussen boeren en marktpartijen in de keten. Ik pleit voor meer transparantie in de echte kosten van landbouwproducten. Verder pleit ik ook voor meer duidelijkheid als het gaat om de herkomst en de bewerkingen van ons voedsel.

Vaker het verhaal vertellen over ons eten

Hoeveel mensen weten bijvoorbeeld dat Nederland jaarlijks voor bijna € 60 miljard landbouwproducten importeert en dat hiervan ongeveer 57% terechtkomt op de binnenlandse markt. Voor een deel zijn dit importproducten die we dagelijks terugvinden op de keukentafels. Het helpt als we vaker het verhaal vertellen over ons eten. In tijden waar we het zo vaak hebben over gezondheid is het ‘gezond eten’ nog belangrijker geworden. Als je meer weet over de voedingsmiddelen die je koopt, dan maak je sowieso een bewustere keuze.

Dit betekent bijvoorbeeld ook dat als er morgen tien nieuwsgierige consumenten je erf oplopen, je een goed verhaal zou moeten kunnen vertellen over jouw landbouwproducten. Als je oprecht trots bent op dat verhaal, heb je al een belangrijke keuze gemaakt. Dat mis ik nog wel eens.

Snel delen

Afbeelding
Cor Pierik

Landbouweconoom en veehouder

Misset Uitgeverij B.V. Auteursrecht voorbehouden

Algemene voorwaarden Privacy Cookies

Beheer
WP Admin