Doorgaan naar artikel

Weinig aanvragen steunmaatregel sierteelt

Minister Carola Schouten in de Tweede Kamer tijdens een debat over de gevolgen van de coronacrisis voor de landbouw, natuur en visserij. - Foto: ANP

Minister Carola Schouten in de Tweede Kamer tijdens een debat over de gevolgen van de coronacrisis voor de landbouw, natuur en visserij. - Foto: ANP

De belangstelling voor de steunmaatregel voor de sierteelt is tot nu toe veel kleiner dan verwacht.

Dat blijkt tijdens een debat in de Tweede Kamer over de noodmaatregelen voor de land- en tuinbouw in verband met de coronacrisis. Tot en met 10 juni is er voor € 156 miljoen aan steun aangevraagd, terwijl er een budget van € 600 gereserveerd was. De steunmaatregel voor de fritesaardappeltelers is wel gewild. Hiervoor is het budget van € 50 miljoen al overtekend. Er zijn nu aanvragen binnen voor € 52,6 miljoen. Landbouwminister Carola Schouten verwacht dat er de komende dagen nog wel wat aanvragen bij zullen komen.

Markt voor sierteeltproducten herstelde zich eerder

De forse onderschrijving van de sierteeltregeling komt volgens Schouten doordat de markt voor sierteeltproducten zich eerder herstelde dan aanvankelijk gevreesd. De omzetdaling bij bedrijven komt daardoor lang niet altijd boven het minimale omzetverlies van 30% dat nodig is om voor de regeling in aanmerking te komen.

Budget terug naar staatskas

Als er budget over is, gaat dit terug naar de staatskas. Pogingen van de SGP om het budget beschikbaar te maken voor andere landbouwsectoren die door corona in de problemen komen, zoals de kalversector, werden door Schouten afgewezen.

Schouten niet van plan opnieuw noodmaatregelen te nemen

Bij het debat pleiten D66, GroenLinks en SP om bij volgende crisismaatregelen voorwaarden te stellen over het verduurzamen van bedrijven. Schouten reageert hierop dat ze niet van plan is om opnieuw noodmaatregelen te nemen. Deze noodmaatregelen waren nodig om de acute vraaguitval te compenseren, zodat ondernemers hun rekeningen en hun personeel kunnen blijven betalen.

Motie Esther Ouwehand

Fractievoorzitter Esther Ouwehand (PvdD) diende tijdens het debat een voorstel in dat het mogelijk maakt om in geval van dreigende dierenwelzijnsproblemen een fokverbod in te kunnen stellen om overvolle stallen te voorkomen. Ze doelt dan op gevallen zoals bij de coronacrisis of als er door hittegolven minder diertransporten kunnen plaatsvinden. Nu kan dat alleen als er sprake is van een dierziekte.

CDA en SGP zeer kritisch

CDA en SGP reageren zeer kritisch op het voorstel. Volgens hen probeert Ouwehand op deze manier de hele veehouderij te begrenzen. Schouten spreekt van een soort ‘droomamendement’ voor Ouwehand. “Als u dan minister van Landbouw wordt, dan kan zomaar de hele veehouderij uit Nederland verdwijnen”, zegt ze. Na de kritiek paste Ouwehand haar amendement aan door er aan toe te voegen dat het om uitzonderlijke omstandigheden moet gaan. De Tweede Kamer stemt volgende week over het voorstel.

Beheer
WP Admin